Prima   »  Direcţia   »  Şeful adjunct al Direcţiei

Şeful adjunct al Direcţiei

Numele, prenumele: Constantinov Valentina

Data și locul nașterii: 12 septembrie 1961, or. Durlești

Studiile: În anul 1982 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Merceologia și organizarea comerțului cu mărfuri alimentare.

Activitatea profesională: Din anul 1982 a activat în calitate de merceolog în unități de alimentație publice, apoi în Asociația de alimentație publică a or. Chișinău.

Din 1992 a activat în cadrul Asociației de comerț or. Chișinău, apoi din 1994 până în prezent activează în calitate de șef-adjunct  al Direcției orășenești de comerț și alimentație public, ulterior - Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău.

 

1. Conduce  şi  asigură  executarea  sarcinilor  şi  funcţiilor  ce  ţin  de  activitatea  Direcţiei  în  domeniul  comerţului:

1.1.  Coordonează  activitatea  secţiilor:

- Reglementarea activităţii unităţilor comerciale,

- Reglementarea activităţii pieţelor şi unităţilor de prestări servicii;

- Serviciul deservirea tehnică.

1.2. Organizează  măsuri  ce  ţin  de controlul unităţilor comerciale  referitor  la  respectarea  regulilor  de  comerţ  şi  protecţia  drepturilor  consumatorilor;

            1.3. Organizează  controlul asupra  organizării  procesului comercial   în pieţele din teritoriu şi înaintează Primăriei propuneri privind îmbunătăţirea activităţii pieţelor.

           1.4.   Efectuează  audienţa  cetăţenilor  şi  agenţilor  economici.

           1.5.  Organizează deservirea populaţiei în cadrul iarmaroacelor, festivităţilor şi altor acţiuni desfăşurate pe teritoriul municipiului.

        1.6. Organizează examinarea  petiţiilor  şi  demersurilor  înaintate  de  către  persoane  fizice,  agenţi  economici  şi  alte  instanţe  în  adresa  Consiliului  municipal,  Primăriei  şi  Direcţiei,  care  vizează  chestiunile  comerţului,  pieţelor şi unităţilor de prestări  servicii sociale.

 

2. Asigurarea elaborării proiectelor de decizii a Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general şi viceprimarilor ce reglementează comerţul în teritoriul mun. Chișinău.

2.1.  Organizează elaborarea proiectelor  de  decizii ale  Consiliului  municipal  şi  dispoziţii ale Primarului general sau viceprimarului de ramură.

            2.2. Conlucrează cu serviciile şi subdiviziunile  Primăriei, serviciile descentralizate  la elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii;

   2.3.  Organizează acordarea ajutorului  metodologic unităţilor de comerţ şi de prestare a  serviciilor sociale, indiferent de tipul lor de proprietate, referitor la prevederile  deciziilor Consiliului municipal Chişinău  şi dispoziţiilor Primarului general şi viceprimarului de ramură.

 

3. Organizarea  controlului  asupra  executării  deciziilor  Consiliului  municipal   şi  dispoziţiilor  Primarului  general  şi  viceprimarilor  municipiului  Chişinău,  actelor    legislative  şi  normative  ce  ţin  de  domeniul  de  activitate  al  Direcţiei.

3.1. Organizează  evidenţa executării deciziilor  Consiliului  municipal  şi  dispoziţiilor   Primarului general şi viceprimarului de ramură.

3.2. Examinează rezultatele controalelor la şedinţele Consiliului Direcţiei, stabileşte termenele concrete de înlăturare a încălcărilor.

          3.3. În cazul depistării încălcărilor grave sau repetate ale actelor legislative şi normative în vigoare, înaintează Primăriei municipiului Chişinău propuneri privind suspendarea acţiunii sau retragerea autorizaţiilor, suspendarea dreptului de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice şi articolelor din tutun ori suspendarea activităţii unităţilor comerciale până la înlăturarea neajunsurilor depistate.

         3.4.  Înaintează organelor  fiscale  şi organelor de resort demersuri  privind  constatarea  de  încălcări, comise de către agenţii economici,  ale  legislaţiei şi actelor normative în vigoare, în vederea  aplicării  măsurilor de rigoare.

 

           4. Sistematizarea propunerilor înaintate  organelor ierarhic superioare  privind  modificarea sau completarea   actelor  legislative  şi  normative  ce  reglementează  activitatea  unităţilor  de  comerţ,  pieţelor  şi  prestări  servicii.

          4.1.  Participă  la  examinarea  de  către  organele  administraţiei  publice  centrale,  precum  şi  de  către  alte  structuri  economice  şi  publice,  a  chestiunilor  privind  comerţul,  şi   prestarea  serviciilor sociale.

          4.2.  Desfăşoară  măsuri  de  explicare  a  legislaţiei  în  vigoare,  privind  comerţul  tuturor  agenţilor  economici  indiferent  de  forma  de  proprietate  şi  apartenenţa  departamentală.

         4.3. Participă la examinarea proiectelor de acte normative şi legislative  ce reglementează activitatea unităţilor  de comerţ, pieţelor şi prestări servicii.

 

            5. Asigurarea activităţii Comisiei de calificare  a Direcţiei pentru conferirea  de categorii pentru lucrătorii din alimentaţia publică.

            5.1.  Coordonează  activitatea    comisiei de   calificare  a  specialiştilor  de  alimentaţie  publică,  fiind vicepreşedinte  a  comisiei  date.

             5.2.   Organizează elaborarea regulamentului cu privire la conferirea gradului de calificare specialiştilor  din  alimentaţia  publică.

             5.3.  Organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei de calificare la locul de lucru al specialiştilor  de  alimentaţie  publică privind majorarea categoriei de calificare.

 

orele de audienţă: fiecare zi de miercuri 13.00-17.00; tel. 22-27-61

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid