Prima   »  Informaţii utile   »  Întrebări - Răspunsuri

Întrebări - Răspunsuri

» Bun găsit. Doresc să deschid o afacere în comerț și să activez în bază de patentă de întreprinzător, ce activități pot practica?

În conformitate cu prevederile art. 4 (13) din legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, cu modificările ulterioare, desfășurarea activității în domeniul comerțului cu amănuntul, se permite până la data de 31 decembrie 2022 numai pentru titularii de patentă care, la momentul actual dețin patente pentru genurile de activitate respective.

Respectiv, în sfera comerțului cu amănuntul nu puteți activa. Însă, în baza patentei de întreprinzător, puteți iniția o activitate de prestări servicii, conform genurilor de activitate indicate în pct. 2 din anexa la legea vizată.

» Bună ziua, mă interesează domeniul de prestări servicii populației, care sunt tendințele dezvoltării?

La sfârșitul anului 2018, în or. Chișinău activau 6052 întreprinderi de prestări servicii. La momentul actual, numărul acestora este de peste 6327 unități.  Dinamica deschiderii unităților de prestări servicii în oraș este în ascensiune, respectiv:

Anii

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

01.01.2019

Nr. unităților 

1970

2166

2200

2400

2586

2820

3000

3000

3150

3493

3836

4763

5836

6052

» Care sunt precondițiile de activitate în teritoriul piețelor din oraș?

În cazul activității permanente, prin intermediul uei unități comerciale (tejghea, tarabă/loc de comerț, gheretă, pavilion etc.), vă adresați la administrația pieței respective pentru încheierea unui contract de arendă, apoi cu contractul respectiv și schema de amplasare vă apropiați la Direcția generală comerț APPS pentru depunerea notificării de inițiere a activității în comerț.

În cazul comercializării legumelor și fructelor în stare proaspătă,  locul de comerț se pune la dispoziția vânzătorului zilnic, după principiul „primul venit primul servit”, taxa pentru locul de comerț fiind achitată zilnic.

» A expirat termenul de valabilitate a autorizației de funcționare, cum o prelungim?

În conformitate cu prevederile Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerțul interior”,  cu modificările ulterioare, a fost schimbat mecanismul de reglementare a activității comerciale prin înlocuirea noțiunii de ”autorizație” cu noțiunea de ”notificare privind inițierea activității de comerț”. Astfel, începând cu 19.07.2016, pentru inițierea activității de comerț sau prelungirea activității la expirarea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare, comercianții trebuie să depună notificarea privind inițierea activității de comerț cu indicarea tipului unității comerciale, adresei de amplasare, suprafeței comerciale, codului activității conform CAEM Rev.2. Notificările privind inițierea activității de comerț pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii amplasate pe teritoriul municipiului Chișinău, se depun la sediul Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii din șos. Hâncești, 53A sau on-line, accesând  linkul https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23.

» Care este modalitatea depunerii notificărilor privind inițierea activității de comerț pentru unitățile comerciale amplasate în suburbii?

Notificările privind inițierea activității de comerț pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii amplasate în teritoriul suburbiilor municipiului Chișinău, se depun în modul stabilit, conform prevederilor Legii nr. 231/2010:

-         la primăriile satelor, orașelor (comunelor) care sunt înregistrați ca utilizatori a SIA GEAP;

-         la Direcția generală comerț APPS (șos. Hîncești, 53a), cu avizarea preventivă a Notificarii privind inițierea activității de comerț în primăriile satelor, orașelor (comunelor), conform prevederilor     pct. 2.3 i) din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal nr. 10/2 din 09.10.2017.

» Cum se legiferează activitatea de fabricare/confecționare de diferite mărfuri și/sau produse?

În conformitate cu prevederile Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerțul interior”,  cu modificările ulterioare se notifică doar activitățile conform CAEM Rev.2 ce se regăsesc în anexa nr. 1 la Legea dată. Astfel, agenții economici ce desfășoară activități de fabricare/ confecționare nu depun notificări privind inițierea activității de comerț.

» Cum se stabilește orarul de funcționare a unităților de alimentație publică în blocurile locative?

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1209 din 8.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor  de alimentație publică”, orarul de funcționare pentru unitățile de alimentație publică amplasate în blocurile locative este interzis  după orele 22.00.

» Cum se calculează taxa pentru unitățile de alimentație publică?

  Conform anexei nr. 3 la decizia  Consiliului municipal Chișinău nr. 9/2 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019”,  taxa  pentru unitățile de alimentație publică se aplică în funcție de  tipul de unitate  de alimentație publică și numărul de locuri.

  Mărimea taxei pentru unitățile de alimentație publică se majorează pentru:
- unitățile de alimentație publică care comercializează producție alcoolică – cu 30% față de taxa stabilită;
- unitățile de alimentație publică cu programul de lucru prelungit (după ora 23.00) – cu 30% față de taxa stabilită;
- unitățile de alimentație publică care sunt amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din arterele principale ale or. Chișinău - cu 10% față de taxa stabilită;
- unitățile de alimentație publică la care se comercializează produse din tutun și produse conexe- cu 5000 lei pentru fiecare aparat de casă.

» În cazul in care terasa de vară este amplasată la o distanță de 20 de m de la blocul locativ, care este programul de lucru limită a terasei de vară?

Conform anexei nr. 5 al Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, aprobat prin decizia  Consiliului municipal Chișinău nr. 10/2 din 09.10.2017, este interzisă funcționarea teraselor de vară organizată în raza de 50 m de la blocurile de locuit, după ora 22.00.

» Pentru desfășurarea căror genuri de activitate este necesară depunerea notificării privind inițierea activității de comerț ?

 

În conformitate cu prevederile art. 2 (2) al Legii Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”, cu modificările ulterioare, la domeniile de reglementare a Legii se atribuie activitățile de comerț cu produse alimentare, nealimentare și prestările de servicii definite conform secțiunilor G, I, L, M, N, R și S ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2) din 29.12.2009, indicate în anexa nr. 1 la legea sus-menționată.

Astfel, în cazul desfășurării uneia din activitățile care se regăsesc în anexa sus numită, este necesară depunerea notificării privind inițierea activității din comerț.

 

» Pentru desfășurarea căror activități de comerț este necesară deținerea autorizației sanitare de funcționare și sanitar-veterinare de funcționare?

-  lista de activităţi ale  unităţilor comerciale supuse autorizării sanitar-veterinare sau înregistrării de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor se regăsește în anexa nr. 3 la Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”;

-  lista de activităţi ale unităţilor comerciale pentru care se eliberează autorizaţii sanitare de funcţionare se regăsește în anexa nr. 4 la aceeași lege.

» Care legi reglementează comercializarea articolelor din tutun, vinului și producției alcoolice:

-   comercializarea articolelor din tutun este reglementată de Legea nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului;

-   comercializarea vinului este reglementată de Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei și vinului;

-   comercializarea producției alcoolice este reglementată de Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*.

» În care act normativ sunt stabilite cerințele, restricțiile și condițiile de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul municipiului Chișinău?

Cerințele, restricțiile și condițiile de desfășurare a activității pe teritoriul municipiului Chișinău sunt stabilite prin Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiului Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017, care poate fi vizualizat accesânt pagina web a Primăriei municipiului Chișinău (www.chisinau.md) sau pagina web a Direcției (www.comert.chisinau.md).

 

» Care este cota taxei locale pentru magazinele on-line amplasate pe teritoriul or. Chișinău și de către cine această taxă se stabilește?

Anual de către Consiliul municipal Chișinău sunt stabilite taxele locale pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii. Astfel, în conformitate cu prevederile deciziei CMC nr. 6/1 din 26.12.2019, modificată ulterior prin decizia CMC nr. 6/9 din 21.05.2020, taxa locală pentru magazine on-line pentru anul 2020 constituie 10 000 lei.

» Ținând cont de faptul că notificarea privind inițierea activității de comerț nu este limitată în timp, cum se achită taxa locală pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și care este data limită pentru achitarea acesteia?

În conformitate cu prevederile art. 177 alin. 2 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau pentru prestări de servicii se achită de comerciant în modul stabilit de legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ conform art. 173. Durata desfășurării activității de comerț decurge din momentul de depunere a notificării privind inițierea activității de comerț pentru unităţile comerciale şi până la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ.

Conform prevederilor anexei incluse în art. 298 Cod Fiscal al RM, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se achită trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

» Care este cota impozitului achitat de persoane fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul?

Conform prevederilor art. 6911 alin. (1) din Codul Fiscal pentru desfășurarea activităților independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei. Pentru mai multe detalii referitor la cota impozitului, modul de achitare, calculare și declarare, consultați capitolul 102 din Codul Fiscal.

» A fost achitată plata de notificare în mărime de 100 lei, de unde pot ridica factura fiscală?

Plata de notificare este echivalentă taxei de stat pentru care nu se eliberează factură fiscală.

» Care sunt condițiile de desfășurare a activității de comerț în cadrul evenimentelor publice organizate pe teritoriul or. Chișinău?

În conformitate cu prevederile pct. 4.1. alin. (7) din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, activitatea de comerț în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive și ale altor evenimente similare se desfășoară de comerciant în temeiul notificării privind inițierea activității de comerț sau autorizației de funcționare, în condițiile stabilite de dispoziția primarului general/pretorului de sector.

» Activăm pe teritoriul piețelor „DELFIN” și „Piața Centrală”. După cum se cunoaște nu am avut posibilitatea de a activa pe perioada situației excepționale și nu avem posibilitatea să achităm taxele pentru autorizație, rugăm să interveniți.

Primăria municipiului Chișinău a luat act de faptul că o perioadă agenții econimici nu au activat. Astfel, în conformitate cu decizia CMC nr. 6/9 din 21.05.2020 „Despre operarea de modificări la decizia 6/1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020” (anexele nr. 2 și nr. 3), pentru perioada sistării activității a unitatăților comerciale și/sau de prestări servicii, a fost stabilită cota 0 a taxei locale pentru unitatea comercială și/sau de prestări servicii.

» Activăm pe teritoriul pieței „Calea Basarabiei”. Pe timpul stopării activității pieței nu am activat, iar administrația cere să plătim arenda locurilor de comerț. Vă rugăm ca Direcție de comerț a Primăriei să ne ajutați, căci nu avem de unde să plătim.

Având în vedere situația epidemiologică din țară, declarării stării de urgență în sănătatea publică prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17.03.2020, de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, prin Hotărârea nr. 9 din 15.03.2020 a fost dispusă sistarea activităților economice, inclusiv ale piețelor comerciale.
În acest context, vă aducem la cunoștință că, dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
Cu referire la problemele abordate, menționăm că relațiile economice  între agenții  economici sunt reglementate de legislația de domeniu, respectiv autoritățile APL, inclusiv Direcția generală comerț APPS neavând competențe să intervină.

» A fost majorată taxa pentru comercializarea articolelor din tutun, în care document oficial se poate găsi informația dată?

În decizia CMC nr. 6/9 din 21.05.2020 „Despre operarea de modificări la decizia 6/1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020”, la compartimentul Note, ce urmează după anexa nr.3 a deciziei.
Decizia CMC nr. 6/9 din 21.05.2020 o puteți accesa pe pagina WEB a Direcției la compartimentul Taxe locale.

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid