Prima   »  Informaţii utile   »  Întrebări - Răspunsuri

Întrebări - Răspunsuri

» Bun găsit. Doresc să deschid o afacere în comerț și să activez în bază de patentă de întreprinzător, ce activități pot practica?

În conformitate cu prevederile art. 4 (13) din legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, cu modificările ulterioare, desfășurarea activității în domeniul comerțului cu amănuntul, se permite până la data de 31 decembrie 2022 numai pentru titularii de patentă care, la momentul actual dețin patente pentru genurile de activitate respective.

Respectiv, în sfera comerțului cu amănuntul nu puteți activa. Însă, în baza patentei de întreprinzător, puteți iniția o activitate de prestări servicii, conform genurilor de activitate indicate în pct. 2 din anexa la legea vizată.

» Bună ziua, mă interesează domeniul de prestări servicii populației, care sunt tendințele dezvoltării?

La sfârșitul anului 2018, în or. Chișinău activau 6052 întreprinderi de prestări servicii. La momentul actual, numărul acestora este de peste 6327 unități.  Dinamica deschiderii unităților de prestări servicii în oraș este în ascensiune, respectiv:

Anii

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

01.01.2019

Nr. unităților 

1970

2166

2200

2400

2586

2820

3000

3000

3150

3493

3836

4763

5836

6052

» Care sunt precondițiile de activitate în teritoriul piețelor din oraș?

În cazul activității permanente, prin intermediul uei unități comerciale (tejghea, tarabă/loc de comerț, gheretă, pavilion etc.), vă adresați la administrația pieței respective pentru încheierea unui contract de arendă, apoi cu contractul respectiv și schema de amplasare vă apropiați la Direcția generală comerț APPS pentru depunerea notificării de inițiere a activității în comerț.

În cazul comercializării legumelor și fructelor în stare proaspătă,  locul de comerț se pune la dispoziția vânzătorului zilnic, după principiul „primul venit primul servit”, taxa pentru locul de comerț fiind achitată zilnic.

» A expirat termenul de valabilitate a autorizației de funcționare, cum o prelungim?

În conformitate cu prevederile Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerțul interior”,  cu modificările ulterioare, a fost schimbat mecanismul de reglementare a activității comerciale prin înlocuirea noțiunii de ”autorizație” cu noțiunea de ”notificare privind inițierea activității de comerț”. Astfel, începând cu 19.07.2016, pentru inițierea activității de comerț sau prelungirea activității la expirarea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare, comercianții trebuie să depună notificarea privind inițierea activității de comerț cu indicarea tipului unității comerciale, adresei de amplasare, suprafeței comerciale, codului activității conform CAEM Rev.2. Notificările privind inițierea activității de comerț pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii amplasate pe teritoriul municipiului Chișinău, se depun la sediul Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii din șos. Hâncești, 53A sau on-line, accesând  linkul https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23.

» Care este modalitatea depunerii notificărilor privind inițierea activității de comerț pentru unitățile comerciale amplasate în suburbii?

Notificările privind inițierea activității de comerț pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii amplasate în teritoriul suburbiilor municipiului Chișinău, se depun în modul stabilit, conform prevederilor Legii nr. 231/2010:

-         la primăriile satelor, orașelor (comunelor) care sunt înregistrați ca utilizatori a SIA GEAP;

-         la Direcția generală comerț APPS (șos. Hîncești, 53a), cu avizarea preventivă a Notificarii privind inițierea activității de comerț în primăriile satelor, orașelor (comunelor), conform prevederilor     pct. 2.3 i) din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal nr. 10/2 din 09.10.2017.

» Cum se legiferează activitatea de fabricare/confecționare de diferite mărfuri și/sau produse?

În conformitate cu prevederile Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerțul interior”,  cu modificările ulterioare se notifică doar activitățile conform CAEM Rev.2 ce se regăsesc în anexa nr. 1 la Legea dată. Astfel, agenții economici ce desfășoară activități de fabricare/ confecționare nu depun notificări privind inițierea activității de comerț.

» Cum se stabilește orarul de funcționare a unităților de alimentație publică în blocurile locative?

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1209 din 8.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor  de alimentație publică”, orarul de funcționare pentru unitățile de alimentație publică amplasate în blocurile locative este interzis  după orele 22.00.

» Cum se calculează taxa pentru unitățile de alimentație publică?

  Conform anexei nr. 3 la decizia  Consiliului municipal Chișinău nr. 9/2 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019”,  taxa  pentru unitățile de alimentație publică se aplică în funcție de  tipul de unitate  de alimentație publică și numărul de locuri.

  Mărimea taxei pentru unitățile de alimentație publică se majorează pentru:
- unitățile de alimentație publică care comercializează producție alcoolică – cu 30% față de taxa stabilită;
- unitățile de alimentație publică cu programul de lucru prelungit (după ora 23.00) – cu 30% față de taxa stabilită;
- unitățile de alimentație publică care sunt amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din arterele principale ale or. Chișinău - cu 10% față de taxa stabilită;
- unitățile de alimentație publică la care se comercializează produse din tutun și produse conexe- cu 5000 lei pentru fiecare aparat de casă.

» În cazul in care terasa de vară este amplasată la o distanță de 20 de m de la blocul locativ, care este programul de lucru limită a terasei de vară?

Conform anexei nr. 5 al Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, aprobat prin decizia  Consiliului municipal Chișinău nr. 10/2 din 09.10.2017, este interzisă funcționarea teraselor de vară organizată în raza de 50 m de la blocurile de locuit, după ora 22.00.

» Pentru desfășurarea căror genuri de activitate este necesară depunerea notificării privind inițierea activității de comerț ?

 

În conformitate cu prevederile art. 2 (2) al Legii Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”, cu modificările ulterioare, la domeniile de reglementare a Legii se atribuie activitățile de comerț cu produse alimentare, nealimentare și prestările de servicii definite conform secțiunilor G, I, L, M, N, R și S ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2) din 29.12.2009, indicate în anexa nr. 1 la legea sus-menționată.

Astfel, în cazul desfășurării uneia din activitățile care se regăsesc în anexa sus numită, este necesară depunerea notificării privind inițierea activității din comerț.

 

» Pentru desfășurarea căror activități de comerț este necesară deținerea autorizației sanitare de funcționare și sanitar-veterinare de funcționare?

-  lista de activităţi ale  unităţilor comerciale supuse autorizării sanitar-veterinare sau înregistrării de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor se regăsește în anexa nr. 3 la Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”;

-  lista de activităţi ale unităţilor comerciale pentru care se eliberează autorizaţii sanitare de funcţionare se regăsește în anexa nr. 4 la aceeași lege.

» Care legi reglementează comercializarea articolelor din tutun, vinului și producției alcoolice:

-   comercializarea articolelor din tutun este reglementată de Legea nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului;

-   comercializarea vinului este reglementată de Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei și vinului;

-   comercializarea producției alcoolice este reglementată de Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*.

» În care act normativ sunt stabilite cerințele, restricțiile și condițiile de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul municipiului Chișinău?

Cerințele, restricțiile și condițiile de desfășurare a activității pe teritoriul municipiului Chișinău sunt stabilite prin Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiului Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017, care poate fi vizualizat accesânt pagina web a Primăriei municipiului Chișinău (www.chisinau.md) sau pagina web a Direcției (www.comert.chisinau.md).

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid