<![CDATA[Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii]]> https://comert.chisinau.md/ 03.07.2020 ro https://comert.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://comert.chisinau.md/Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectelor Regulamentului privind organizarea licitaţiile pentru obţinerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant pe teritoriul or. Chișinău și a Regulamentului concursului pentru adjudecarea dreptului de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant pe teritoriul or. Chișinău <![CDATA[Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectelor Regulamentului privind organizarea licitaţiile pentru obţinerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant pe teritoriul or. Chișinău și a Regulamentului concursului pentru adjudecarea dreptului de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant pe teritoriul or. Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=502&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Anunt-privind-initierea-procedurii-de-elaborare-a-proiectelor-Regulamentului-privind-organizarea-licitatiile-pentru-obtinerea-dreptului-de-a-incheia-un-contract-privind-amplasarea-unitatii-de-comert-ambulant-pe-teritoriul-or-Chiinau-i-a-Regulamentului-concursului-pentru-adjudecarea-dreptului-de-organizare-i-desfaurare-a-licitatiilor-pentru-obtinerea-dreptului-de-a-incheia-un-contract-privind-amplasarea-unitatii-de-comert-ambulant-pe-teritoriul-or-Chiinau/ ]]> 18.06.2020 10:53 Proiectului Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău <![CDATA[Proiectului Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=490&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectului-Conceptului-de-desfaurare-a-comertului-stradal-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/ 27.03.2020 08:07 Proiectele statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică „Râşcani-ŞC”, Cantina „Liceist”, Cantina „Adolescenţa”, „Bucuria-EL”. <![CDATA[Proiectele statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică „Râşcani-ŞC”, Cantina „Liceist”, Cantina „Adolescenţa”, „Bucuria-EL”. // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=469&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectele-statutelor-intreprinderilor-de-alimentatie-publica-Rascani-SC-Cantina-Liceist-Cantina-Adolescenta-Bucuria-EL/ 30.11.2019 21:46 Proiectul REGULAMENTULUI de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău <![CDATA[Proiectul REGULAMENTULUI de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=428&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-REGULAMENTULUI-de-desfasurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/   ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de Regulament   Direcția generală comerț APPS a CMC iniţiază, începând cu data de 20.05.2019, (denumirea autorităţii publice)  consultarea publică a proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău (denumirea proiectului) Scopul proiectului este: ajustarea la modificările legislației Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este: executarea prevederilor Legii cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, care a fost modificată radical prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 ”Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (M.O. nr. 215-216 din 19.07.2016) ]]> 20.05.2019 09:12 Proiectul de decizie cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău <![CDATA[Proiectul de decizie cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=417&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-statutelor-intreprinderilor-de-alimentatie-publica-din-municipiul-Chisinau/ 14.03.2019 11:05 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău" // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=383&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-si-a-organigramei-Directiei-generale-comert-APPS-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 23.11.2018 09:09 Proiectul de modificare și completare a cotelor taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii din municipiul Chișinău, pentru anul 2019 <![CDATA[Proiectul de modificare și completare a cotelor taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii din municipiul Chișinău, pentru anul 2019 // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=380&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-de-modificare-i-completare-a-cotelor-taxei-pentru-unitatile-comerciale-isau-de-prestari-servicii-din-municipiul-Chiinau-pentru-anul-2019/ Proiectul de modificare și completare a cotelor taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru anul 2019. Detalii: Anexa_nr._3_Taxe noi.docx ]]> 19.11.2018 09:55 Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Târgului de zi <![CDATA[Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Târgului de zi // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=320&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Targului-de-zi/ Proiect Regulament_TARG de zi.pdf]]> 07.03.2018 12:33 Proiectul de organizare a piețelor municipale agroalimentare și a târgurilor/iarmaroacelor de scurtă durată – o zi (1-2 ori în săptămână) în sectoarele or. Chișinău <![CDATA[Proiectul de organizare a piețelor municipale agroalimentare și a târgurilor/iarmaroacelor de scurtă durată – o zi (1-2 ori în săptămână) în sectoarele or. Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=314&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-de-organizare-a-pietelor-municipale-agroalimentare-i-a-targuriloriarmaroacelor-de-scurta-durata-o-zi-1-2-ori-in-saptamana-in-sectoarele-or-Chiinau/ 20.02.2018 16:16 PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.11.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău <![CDATA[PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.11.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=294&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/PROCES-VERBAL-al-edintei-de-lucru-din-14112017-cu-privire-la-activitatea-Combinatelor-colareti-din-municipiul-Chiinau/ ]]> 21.11.2017 14:42 PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.02.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău <![CDATA[ PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.02.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=290&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/PROCES-VERBAL-al-edintei-de-lucru-din-14022017-cu-privire-la-activitatea-Combinatelor-colareti-din-municipiul-Chiinau/ 21.11.2017 09:36 Ședința de lucru cu primarii și reprezentanții primăriilor orășelelor și comunelor/satelor din componența municipiului Chișinău, privind implementarea prevederilor Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” <![CDATA[Ședința de lucru cu primarii și reprezentanții primăriilor orășelelor și comunelor/satelor din componența municipiului Chișinău, privind implementarea prevederilor Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=249&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/edinta-de-lucru-cu-primarii-i-reprezentantii-primariilor-oraelelor-i-comunelorsatelor-din-componenta-municipiului-Chiinau-privind-implementarea-prevederilor-Legii-RM-nr-231-din-23092010-Cu-privire-la-comertul-interior/ ]]> 28.02.2017 10:09 Ședința grupului de lucru din 09.11.2016 pentru elaborarea proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău <![CDATA[Ședința grupului de lucru din 09.11.2016 pentru elaborarea proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=247&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/edinta-grupului-de-lucru-din-09112016-pentru-elaborarea-proiectului-Regulamentului-de-desfaurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ ]]> 09.11.2016 10:02 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMERȚULUI INTERIOR ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU PENTRU ANII 2015 - 2020 <![CDATA[STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMERȚULUI INTERIOR ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU PENTRU ANII 2015 - 2020 // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=112&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-A-COMERULUI-INTERIOR-IN-MUNICIPIUL-CHIINAU-PENTRU-ANII-2015-2020/ ]]> 03.03.2015 13:00