<![CDATA[Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii]]> https://comert.chisinau.md/ 26.05.2018 ro https://comert.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://comert.chisinau.md/A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=355&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacantede-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-dealimentatie-publica-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publicai-prestari-servicii/ 10.05.2018 22:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=354&t=/Anunturi-publice/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocupareafunctiei-publice-vacante-de-specialist-superiorin-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ 04.05.2018 14:54 ANUNȚ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ANUNȚ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=352&t=/Posturi-vacante/ANUN-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ Aviz_prelungire_cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii ]]> 26.04.2018 12:53 În atenția agenților economici deținători de mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI ! <![CDATA[În atenția agenților economici deținători de mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI ! // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=351&t=/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-economici-detinatori-de-marfuri-plasate-in-regim-de-antrepozit-vamal-la-AVP-PETRICANI/ ]]> 20.04.2018 14:13 Prin dispoziția nr. 245-d din 17.04.2018, au fost stabilite cerințe/condiții cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău <![CDATA[Prin dispoziția nr. 245-d din 17.04.2018, au fost stabilite cerințe/condiții cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=350&t=/Anunturi-publice/Prin-dispozitia-nr-245-d-din-17042018-au-fost-stabilite-cerinteconditii-cu-privire-la-desfaurarea-comertului-ambulant-stradal-in-sezonul-estival-2018-in-mun-Chiinau/ ]]> 19.04.2018 16:49 Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=346&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-1209-din-08112007-Cu-privire-la-prestarea-serviciilor-de-alimentatie-publica/ 05.04.2018 13:36 Legea nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor” <![CDATA[Legea nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=335&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-105-din-13032003-Privind-protectia-consumatorilor/ ]]> 30.03.2018 10:44 Hotărârea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=333&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-955-din-21082004-Despre-aprobarea-Regulamentului-tip-de-functionare-a-pietelor/ ]]> 30.03.2018 10:36 Hotărârea Guvernului nr. 212 din 04.04.1995 „Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 212 din 04.04.1995 „Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=332&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-212-din-04041995-Despre-aprobarea-Regulilor-de-comercializare-cu-amanuntul-a-bauturilor-alcoolice/ ]]> 30.03.2018 10:32 Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=331&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-931-din-08122011-Cu-privire-la-desfasurarea-comertului-cu-amanuntul/ ]]> 30.03.2018 10:23 Legea nr. 93 din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător” <![CDATA[Legea nr. 93 din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=330&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-93-din-15071998-Cu-privire-la-patenta-de-intreprinzator/ ]]> 30.03.2018 10:20 Legea nr. 278 din 14.12.2007 „Privind controlul tutunui” <![CDATA[Legea nr. 278 din 14.12.2007 „Privind controlul tutunui” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=329&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-278-din-14122007-Privind-controlul-tutunui/ ]]> 30.03.2018 10:14 Legea nr. 1100 din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*” <![CDATA[Legea nr. 1100 din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=328&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-1100-din-30062000-Cu-privire-la-fabricarea-si-circulatia-alcoolului-etilic-si-a-productiei-alcoolice/ VEZI: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334893]]> 30.03.2018 10:04 Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” <![CDATA[Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=327&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-231-din-23092010-Cu-privire-la-comertul-interior/ http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366254]]> 30.03.2018 09:54 Direcția generală comerț APPS vă aduce la cunoștință că este interzisă colectarea plantelor vernale de pădure (ghiocei, brândușe, dediței, lalele biberstein, lalele pestrițe, rușcuțe de primăvară, bujori de pădure,viorele), cele incluse în Cartea Roșie și în convențiile internaționale. <![CDATA[Direcția generală comerț APPS vă aduce la cunoștință că este interzisă colectarea plantelor vernale de pădure (ghiocei, brândușe, dediței, lalele biberstein, lalele pestrițe, rușcuțe de primăvară, bujori de pădure,viorele), cele incluse în Cartea Roșie și în convențiile internaționale. // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=326&t=/Anunturi-publice/Directia-generala-comert-APPS-va-aduce-la-cunotinta-ca-este-interzisa-colectarea-plantelor-vernale-de-padure-ghiocei-branduededitei-lalele-biberstein-lalele-pestrite-rucute-de-primavara-bujori-de-padureviorele-cele-incluse-in-Cartea-Roie-i-in-conventiile-internationale/ ]]> 28.03.2018 10:45 În atenția agenților economici deținători ai unităților de alimentație publică <![CDATA[În atenția agenților economici deținători ai unităților de alimentație publică // Documente informative]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=65&id=324&t=/Informatii-utile/Documente-informative/In-atentia-agentilor-economici-detinatori-ai-unitatilor-de-alimentatie-publica/ ]]> 23.03.2018 14:15 REGULAMENT cu privire la drepturile și obligațiile angajaților Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale <![CDATA[REGULAMENT cu privire la drepturile și obligațiile angajaților Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale // Documente]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=64&id=321&t=/Transparenta/Documente/REGULAMENTcu-privire-la-drepturile-i-obligatiile-angajatilor-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii-in-procesul-de-furnizare-a-documentelor-i-informatiilor-oficiale/ ]]> 22.03.2018 09:32 AVIZ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[AVIZ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=323&t=/Posturi-vacante/AVIZDIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 21.03.2018 11:27 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=322&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 21.03.2018 11:25 Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Târgului de zi <![CDATA[Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Târgului de zi // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=320&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Targului-de-zi/ Proiect Regulament_TARG de zi.pdf]]> 07.03.2018 12:33 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=317&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 22.02.2018 14:48 Plan de achiziții anul 2018 <![CDATA[Plan de achiziții anul 2018 // Achiziții publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=316&t=/Transparenta/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-anul-2018/ 22.02.2018 14:38 Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică anul 2017 <![CDATA[Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică anul 2017 // Achiziții publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=315&t=/Transparenta/Achizitii-publice/Dare-de-seama-privind-realizarea-achizitiilor-publice-de-valoare-mica-anul-2017/ 22.02.2018 14:36 Aviz de prelungire a termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Aviz de prelungire a termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=318&t=/Posturi-vacante/Aviz-de-prelungire-a-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ AVIZ_prelungire_specialist_principal_contab_5.doc]]> 21.02.2018 15:30 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=319&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-serviciul-Contabilitate-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ ANUNT specialist_principal_Contabilitate_prelungit_5.doc]]> 21.02.2018 15:29 Proiectul de organizare a piețelor municipale agroalimentare și a târgurilor/iarmaroacelor de scurtă durată – o zi (1-2 ori în săptămână) în sectoarele or. Chișinău <![CDATA[Proiectul de organizare a piețelor municipale agroalimentare și a târgurilor/iarmaroacelor de scurtă durată – o zi (1-2 ori în săptămână) în sectoarele or. Chișinău // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=314&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-de-organizare-a-pietelor-municipale-agroalimentare-i-a-targuriloriarmaroacelor-de-scurta-durata-o-zi-1-2-ori-in-saptamana-in-sectoarele-or-Chiinau/ 20.02.2018 16:16 Anunț de intenție anul 2018 <![CDATA[Anunț de intenție anul 2018 // Achiziții publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=312&t=/Transparenta/Achizitii-publice/Anunt-de-intentie-anul-2018/ 20.02.2018 14:47 DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE <![CDATA[DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE // Documente]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=64&id=311&t=/Transparenta/Documente/DECLARAIA-PRIVIND-BUNA-GUVERNARE/ 19.02.2018 10:32 În atenția agenților economici! <![CDATA[În atenția agenților economici! // Noutăţi]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=310&t=/Serviciu-presa/Noutati/In-atentia-agentilor-economici/ „Agenții economici care desfășoară activități comerciale și/sau de prestări servicii în raza municipiului Chișinău – sunt obligați să asigure acces în unitatea comercială pentru persoanele cu dezabilități”.]]> 16.02.2018 11:06 Planul de achiziții 2017 <![CDATA[Planul de achiziții 2017 // Achiziții publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=347&t=/Transparenta/Achizitii-publice/Planul-de-achizitii-2017/ 13.02.2018 13:51