<![CDATA[Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii]]> https://comert.chisinau.md/ 10.12.2018 ro https://comert.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://comert.chisinau.md/A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=385&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Autorizarea-functionarii-unitatilor-comerciale-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 29.11.2018 16:30 Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău" <![CDATA[Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău" // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=383&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-si-a-organigramei-Directiei-generale-comert-APPS-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 23.11.2018 09:09 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=382&t=/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 22.11.2018 14:41 Lista candidaților admiși la concurs <![CDATA[Lista candidaților admiși la concurs // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=381&t=/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admii-la-concurs/ 22.11.2018 14:34 Proiectul de modificare și completare a cotelor taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii din municipiul Chișinău, pentru anul 2019 <![CDATA[Proiectul de modificare și completare a cotelor taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii din municipiul Chișinău, pentru anul 2019 // Proiecte]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=41&id=380&t=/Activitatea-Directiei/Proiecte/Proiectul-de-modificare-i-completare-a-cotelor-taxei-pentru-unitatile-comerciale-isau-de-prestari-servicii-din-municipiul-Chiinau-pentru-anul-2019/ Proiectul de modificare și completare a cotelor taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru anul 2019. Detalii: Anexa_nr._3_Taxe noi.docx ]]> 19.11.2018 09:55 Informație cu privire la gheretele evacuate de pe teritoriul mun. Chișinău în perioada 02.01-09.11.2018 <![CDATA[Informație cu privire la gheretele evacuate de pe teritoriul mun. Chișinău în perioada 02.01-09.11.2018 // Informație privind executarea dispoziției nr. 842-d din 30.10.2018 „Cu privire la evacuarea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii de pe teritoriul municipiului Chișinău]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=379&t=/Transparenta/Informatie-privind-executarea-dispozitiei-nr-842-d-din-30102018-Cu-privire-la-evacuarea-unitatilor-de-comert-ambulant-i-stationare-provizorii-de-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/Informatie-cu-privire-la-gheretele-evacuate-de-pe-teritoriul-mun-Chiinau-in-perioada-0201-09112018/ 13.11.2018 12:28 Dispoziția 842-d din 30.10.2018 „Cu privire la evacuarea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii de pe teritoriul municipiului Chișinău <![CDATA[Dispoziția 842-d din 30.10.2018 „Cu privire la evacuarea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii de pe teritoriul municipiului Chișinău // Informație privind executarea dispoziției nr. 842-d din 30.10.2018 „Cu privire la evacuarea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii de pe teritoriul municipiului Chișinău]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=88&id=378&t=/Transparenta/Informatie-privind-executarea-dispozitiei-nr-842-d-din-30102018-Cu-privire-la-evacuarea-unitatilor-de-comert-ambulant-i-stationare-provizorii-de-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/Dispozitia-842-d-din-30102018-Cu-privire-la-evacuarea-unitatilor-de-comert-ambulant-i-stationare-provizorii-de-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/ 12.11.2018 08:56 În atenția agenților economici care comercializează produse din tutun și produse conexe! <![CDATA[În atenția agenților economici care comercializează produse din tutun și produse conexe! // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=377&t=/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-economici-care-comercializeaza-produse-din-tutun-i-produse-conexe/   În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) din Legea RM nr. 278-XVI din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), se interzice comercializarea produselor din tutun și produselor conexe în unitățile comerciale cu o suprafață mai mica de 20m2, amplasate la o distanță  de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare. Totodată, în conformitate cu prevederile art. XXXI (3) din Legea RM nr. 138 din  17.06.2016 „Cu ]]> 01.11.2018 15:57 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=376&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 24.10.2018 13:40 Direcția anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Direcția anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=375&t=/Posturi-vacante/Directia-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ ]]> 22.10.2018 14:40 Folosirea buteliilor cu gaz lichefiat în unitățile de comerț este strict interzisă ! <![CDATA[Folosirea buteliilor cu gaz lichefiat în unitățile de comerț este strict interzisă ! // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=374&t=/Anunturi-publice/Folosirea-buteliilor-cu-gaz-lichefiat-in-unitatile-de-comert-este-strict-interzisa/ În conformitate cu prevederile dispoziției primarului general interimar al municipiului Chișinău nr. 781-d din 11.10.2018 „Cu privire la interzicerea folosirii buteliilor de gaz lichefiat în activitatea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii de pe teritoriul municipiului Chișinau”, se interzice folosirea buteliilor de gaz lichefiat în activitatea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii (chioșcuri, tonete, automagazine specializate, remorci, rulote de tip comercial, tarabe, tejghele, aparate automate pentru vânzări) pe teritoriul municipiului Chișinău.]]> 17.10.2018 10:17 Anunț prelungire termen de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Anunț prelungire termen de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=369&t=/Posturi-vacante/Anunt-prelungire-termen-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/          În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice   prin concurs", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă  prelungirea datei-limită de depunere a ]]> 22.08.2018 16:00 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantede specialist principal în secția Reglementarea activității unităților dealimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantede specialist principal în secția Reglementarea activității unităților dealimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=368&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacantede-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-dealimentatie-publica-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publicai-prestari-servicii/ ]]> 18.07.2018 16:07 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=367&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocupareafunctiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ ]]> 17.07.2018 00:13 Direcția anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Direcția anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=365&t=/Posturi-vacante/Directia-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/          În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice   prin concurs", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă  prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor ]]> 13.07.2018 09:30 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=366&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ Direcţia  generală  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări servicii  a  Consiliului  municipal  Chişinău  vă  informează  că  la  concursul  privind  ocuparea  funcţiei  publice  vacante  de  specialist superior  în  secția Autorizarea funcționării unităților comerciale sunt  admişi: 1.   N. Alexeev 2.   A. Popescu Proba  scrisă  se  va  ]]> 11.07.2018 09:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=363&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ Scopul general al funcţiei: Efectuarea  supravegherii în domeniul alimentației publice.   Sarcinile de bază: 1.     Stabilirea tipologiei unităților de alimentație publică, conform cerințelor Nomenclatorului-tip al unităților de alimentație publică, aprobat prin Hotărărea GRM nr. 1209 din 08.11.2007 "Cu privire la prestarea serviciilor de alimentație ]]> 20.06.2018 14:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=362&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/          În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs ]]> 20.06.2018 14:29 În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău <![CDATA[În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău // Noutăţi]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=360&t=/Serviciu-presa/Noutati/In-atentia-agentilor-economici-gestionarilor-pietelor-autorizate-CentrelorComerciale-unitatilor-comerciale-i-de-prestari-servicii-din-municipiul-Chiinau/ Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău vă atenţionează asupra respectării stricte a legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior.]]> 15.06.2018 14:38 Raport privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2017 <![CDATA[Raport privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2017 // Rapoarte de activitate]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=61&id=359&t=/Activitatea-Directiei/Rapoarte-de-activitate/Raport-privind-activitatea-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii-pentru-anul-2017/ ]]> 12.06.2018 18:41 În atenția agenților economici <![CDATA[În atenția agenților economici // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=356&t=/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-economici/ Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță organizarea unei mese rotunde cu participarea agenților economici ce activează în municipiul Chișinău în sfera comerțului cu tematica: - implementarea prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017; ]]> 30.05.2018 10:31 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=355&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacantede-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-dealimentatie-publica-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publicai-prestari-servicii/ 10.05.2018 22:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=354&t=/Anunturi-publice/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocupareafunctiei-publice-vacante-de-specialist-superiorin-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ 04.05.2018 14:54 ANUNȚ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ANUNȚ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=352&t=/Posturi-vacante/ANUN-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ Aviz_prelungire_cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii ]]> 26.04.2018 12:53 În atenția agenților economici deținători de mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI ! <![CDATA[În atenția agenților economici deținători de mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI ! // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=351&t=/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-economici-detinatori-de-marfuri-plasate-in-regim-de-antrepozit-vamal-la-AVP-PETRICANI/ ]]> 20.04.2018 14:13 Prin dispoziția nr. 245-d din 17.04.2018, au fost stabilite cerințe/condiții cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău <![CDATA[Prin dispoziția nr. 245-d din 17.04.2018, au fost stabilite cerințe/condiții cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=350&t=/Anunturi-publice/Prin-dispozitia-nr-245-d-din-17042018-au-fost-stabilite-cerinteconditii-cu-privire-la-desfaurarea-comertului-ambulant-stradal-in-sezonul-estival-2018-in-mun-Chiinau/ ]]> 19.04.2018 16:49 Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=346&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-1209-din-08112007-Cu-privire-la-prestarea-serviciilor-de-alimentatie-publica/ 05.04.2018 13:36 Legea nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor” <![CDATA[Legea nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=335&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-105-din-13032003-Privind-protectia-consumatorilor/ ]]> 30.03.2018 10:44 Hotărârea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=333&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-955-din-21082004-Despre-aprobarea-Regulamentului-tip-de-functionare-a-pietelor/ ]]> 30.03.2018 10:36 Hotărârea Guvernului nr. 212 din 04.04.1995 „Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 212 din 04.04.1995 „Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=332&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-212-din-04041995-Despre-aprobarea-Regulilor-de-comercializare-cu-amanuntul-a-bauturilor-alcoolice/ ]]> 30.03.2018 10:32