<![CDATA[Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii]]> https://comert.chisinau.md/ 20.10.2018 ro https://comert.chisinau.md/ Copyright (c) 2018 https://comert.chisinau.md/Folosirea buteliilor cu gaz lichefiat în unitățile de comerț este strict interzisă ! <![CDATA[Folosirea buteliilor cu gaz lichefiat în unitățile de comerț este strict interzisă ! // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=374&t=/Anunturi-publice/Folosirea-buteliilor-cu-gaz-lichefiat-in-unitatile-de-comert-este-strict-interzisa/ În conformitate cu prevederile dispoziției primarului general interimar al municipiului Chișinău nr. 781-d din 11.10.2018 „Cu privire la interzicerea folosirii buteliilor de gaz lichefiat în activitatea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii de pe teritoriul municipiului Chișinau”, se interzice folosirea buteliilor de gaz lichefiat în activitatea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii (chioșcuri, tonete, automagazine specializate, remorci, rulote de tip comercial, tarabe, tejghele, aparate automate pentru vânzări) pe teritoriul municipiului Chișinău.]]> 17.10.2018 10:17 Anunț prelungire termen de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Anunț prelungire termen de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=369&t=/Posturi-vacante/Anunt-prelungire-termen-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/          În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice   prin concurs", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă  prelungirea datei-limită de depunere a ]]> 22.08.2018 16:00 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantede specialist principal în secția Reglementarea activității unităților dealimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantede specialist principal în secția Reglementarea activității unităților dealimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=368&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacantede-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-dealimentatie-publica-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publicai-prestari-servicii/ ]]> 18.07.2018 16:07 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=367&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocupareafunctiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ ]]> 17.07.2018 00:13 Direcția anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Direcția anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=365&t=/Posturi-vacante/Directia-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/          În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice   prin concurs", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă  prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor ]]> 13.07.2018 09:30 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=366&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ Direcţia  generală  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări servicii  a  Consiliului  municipal  Chişinău  vă  informează  că  la  concursul  privind  ocuparea  funcţiei  publice  vacante  de  specialist superior  în  secția Autorizarea funcționării unităților comerciale sunt  admişi: 1.   N. Alexeev 2.   A. Popescu Proba  scrisă  se  va  ]]> 11.07.2018 09:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=363&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ Scopul general al funcţiei: Efectuarea  supravegherii în domeniul alimentației publice.   Sarcinile de bază: 1.     Stabilirea tipologiei unităților de alimentație publică, conform cerințelor Nomenclatorului-tip al unităților de alimentație publică, aprobat prin Hotărărea GRM nr. 1209 din 08.11.2007 "Cu privire la prestarea serviciilor de alimentație ]]> 20.06.2018 14:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=362&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/          În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs ]]> 20.06.2018 14:29 În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău <![CDATA[În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău // Noutăţi]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=360&t=/Serviciu-presa/Noutati/In-atentia-agentilor-economici-gestionarilor-pietelor-autorizate-CentrelorComerciale-unitatilor-comerciale-i-de-prestari-servicii-din-municipiul-Chiinau/ Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău vă atenţionează asupra respectării stricte a legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior.]]> 15.06.2018 14:38 Raport privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2017 <![CDATA[Raport privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2017 // Rapoarte de activitate]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=61&id=359&t=/Activitatea-Directiei/Rapoarte-de-activitate/Raport-privind-activitatea-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii-pentru-anul-2017/ ]]> 12.06.2018 18:41 În atenția agenților economici <![CDATA[În atenția agenților economici // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=356&t=/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-economici/ Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță organizarea unei mese rotunde cu participarea agenților economici ce activează în municipiul Chișinău în sfera comerțului cu tematica: - implementarea prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017; ]]> 30.05.2018 10:31 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=355&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacantede-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-dealimentatie-publica-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publicai-prestari-servicii/ 10.05.2018 22:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=354&t=/Anunturi-publice/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocupareafunctiei-publice-vacante-de-specialist-superiorin-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ 04.05.2018 14:54 ANUNȚ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ANUNȚ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=352&t=/Posturi-vacante/ANUN-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ Aviz_prelungire_cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii ]]> 26.04.2018 12:53 În atenția agenților economici deținători de mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI ! <![CDATA[În atenția agenților economici deținători de mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI ! // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=351&t=/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-economici-detinatori-de-marfuri-plasate-in-regim-de-antrepozit-vamal-la-AVP-PETRICANI/ ]]> 20.04.2018 14:13 Prin dispoziția nr. 245-d din 17.04.2018, au fost stabilite cerințe/condiții cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău <![CDATA[Prin dispoziția nr. 245-d din 17.04.2018, au fost stabilite cerințe/condiții cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=350&t=/Anunturi-publice/Prin-dispozitia-nr-245-d-din-17042018-au-fost-stabilite-cerinteconditii-cu-privire-la-desfaurarea-comertului-ambulant-stradal-in-sezonul-estival-2018-in-mun-Chiinau/ ]]> 19.04.2018 16:49 Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=346&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-1209-din-08112007-Cu-privire-la-prestarea-serviciilor-de-alimentatie-publica/ 05.04.2018 13:36 Legea nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor” <![CDATA[Legea nr. 105 din 13.03.2003 „Privind protecția consumatorilor” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=335&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-105-din-13032003-Privind-protectia-consumatorilor/ ]]> 30.03.2018 10:44 Hotărârea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=333&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-955-din-21082004-Despre-aprobarea-Regulamentului-tip-de-functionare-a-pietelor/ ]]> 30.03.2018 10:36 Hotărârea Guvernului nr. 212 din 04.04.1995 „Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 212 din 04.04.1995 „Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=332&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-212-din-04041995-Despre-aprobarea-Regulilor-de-comercializare-cu-amanuntul-a-bauturilor-alcoolice/ ]]> 30.03.2018 10:32 Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul” <![CDATA[Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=331&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Hotararea-Guvernului-nr-931-din-08122011-Cu-privire-la-desfasurarea-comertului-cu-amanuntul/ ]]> 30.03.2018 10:23 Legea nr. 93 din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător” <![CDATA[Legea nr. 93 din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=330&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-93-din-15071998-Cu-privire-la-patenta-de-intreprinzator/ ]]> 30.03.2018 10:20 Legea nr. 278 din 14.12.2007 „Privind controlul tutunui” <![CDATA[Legea nr. 278 din 14.12.2007 „Privind controlul tutunui” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=329&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-278-din-14122007-Privind-controlul-tutunui/ ]]> 30.03.2018 10:14 Legea nr. 1100 din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*” <![CDATA[Legea nr. 1100 din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=328&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-1100-din-30062000-Cu-privire-la-fabricarea-si-circulatia-alcoolului-etilic-si-a-productiei-alcoolice/ VEZI: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334893]]> 30.03.2018 10:04 Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” <![CDATA[Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” // Legislația în domeniul comerțului]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=80&id=327&t=/Informatii-utile/Legislatia-in-domeniul-comertului/Legea-nr-231-din-23092010-Cu-privire-la-comertul-interior/ http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366254]]> 30.03.2018 09:54 Direcția generală comerț APPS vă aduce la cunoștință că este interzisă colectarea plantelor vernale de pădure (ghiocei, brândușe, dediței, lalele biberstein, lalele pestrițe, rușcuțe de primăvară, bujori de pădure,viorele), cele incluse în Cartea Roșie și în convențiile internaționale. <![CDATA[Direcția generală comerț APPS vă aduce la cunoștință că este interzisă colectarea plantelor vernale de pădure (ghiocei, brândușe, dediței, lalele biberstein, lalele pestrițe, rușcuțe de primăvară, bujori de pădure,viorele), cele incluse în Cartea Roșie și în convențiile internaționale. // Anunţuri publice]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=326&t=/Anunturi-publice/Directia-generala-comert-APPS-va-aduce-la-cunotinta-ca-este-interzisa-colectarea-plantelor-vernale-de-padure-ghiocei-branduededitei-lalele-biberstein-lalele-pestrite-rucute-de-primavara-bujori-de-padureviorele-cele-incluse-in-Cartea-Roie-i-in-conventiile-internationale/ ]]> 28.03.2018 10:45 În atenția agenților economici deținători ai unităților de alimentație publică <![CDATA[În atenția agenților economici deținători ai unităților de alimentație publică // Documente informative]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=65&id=324&t=/Informatii-utile/Documente-informative/In-atentia-agentilor-economici-detinatori-ai-unitatilor-de-alimentatie-publica/ ]]> 23.03.2018 14:15 REGULAMENT cu privire la drepturile și obligațiile angajaților Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale <![CDATA[REGULAMENT cu privire la drepturile și obligațiile angajaților Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale // Documente]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=64&id=321&t=/Transparenta/Documente/REGULAMENTcu-privire-la-drepturile-i-obligatiile-angajatilor-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii-in-procesul-de-furnizare-a-documentelor-i-informatiilor-oficiale/ ]]> 22.03.2018 09:32 AVIZ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[AVIZ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=323&t=/Posturi-vacante/AVIZDIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 21.03.2018 11:27 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=322&t=/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 21.03.2018 11:25