print
Proiectul de decizie cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău
14.03.2019 10:46

Consultare publică a proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică

din municipiul Chişinău”

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău "

Primăria municipiului Chişinău inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău ".

Scopul proiectului este legiferarea și stabilirea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică „Râşcani-ŞC”, Cantina „Liceist”, Cantina „Adolescenţa”, „Bucuria-EL”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aducerea în concordanță a statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău în conformitate cu modificările efectuate în legislația în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău, modificarea denumirii acestor întreprinderi.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii municipiului Chişinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: aducerea în concordanță cu legislația în vigoare (documentele de constituire a întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău).

Impactul estimat al proiectului de decizie este eficientizarea activităţii întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău cu sporirea calității serviciilor prestate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 48/4 din 15.06.2006 „Cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea statului în proprietate publică locală a Consiliului municipal Chişinău a unor întreprinderi de stat de alimentaţie publică”, Hotărârii de Guvern nr. 41 din 12.01.2007 „Cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietatea publică a municipiului Chişinău”, Hotărârii de Guvern nr. 387 din 06.06.1994 „Cu privire la aprobarea Regulamentului model al întreprinderii municipale”, art. 14 (2) lit. b, art. 19 (4), art. 74 (5) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legea nr.246 din 23.11.2017 „Cu cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 01.04.2019, la adresa electronică: dc@pmc.md sau pe adresa MD-2028, mun. Chişinău, șos.Hâncești 53-A.

Participanţii, care se înscriu cu luare de cuvânt, î-şi vor expune punctul de vedere, în cel mult cinci minute, doar asupra proiectului de decizie supus consultărilor publice.

Proiectul deciziei „ Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău " şi materialele aferente sunt disponibile pe pagina web oficială   www.chisinau.md.

 Fişiere anexate:

 

  • Proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău ";
  • Statutele întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău.

Extrage: 

Proiect_DECIZIE_STATUTE.pdf;

Proiect Statut Adolescența.pdf;

Proiect Statut Bucuria_EL.pdf;

Proiect Statut Liceist.pdf;

Proiect Statut Rîșcani-ȘC.pdf.

 

Anticamera +373-22-22-61-64
Fax +373-22-22-61-64
Email : dc@pmc.md
Copyright © 2023 Direcția generala economie, comerț și turism Toate drepturile rezervate.