print
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
20.06.2018 14:32
216 Accesări

Scopul general al funcţiei:

Efectuarea  supravegherii în domeniul alimentației publice.

 

Sarcinile de bază:

1.     Stabilirea tipologiei unităților de alimentație publică, conform cerințelor Nomenclatorului-tip al unităților de alimentație publică, aprobat prin Hotărărea GRM nr. 1209 din 08.11.2007 "Cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică".

2.     Efectuarea verificării corectitudinii datelor indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț, cu ieșire la fața locului.

3.     Examinarea petițiilor, cererilor și propunerilor înaintate de cetățeni, agenți economici, organizații și organele ierarhic superioare, în limita competenței secției.

4.     Ținerea evidenței rețelei unităților de alimentație publică ale instituțiilor de învățâmânt preuniversitar și cantinelor sociale din teritoriu.

 

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

          Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare,  cu specialitatea „Tehnologia şi organizarea  alimentaţiei  publice".

Vechime în muncă:  6 luni în domeniul alimentaţiei  publice,  preferabil experienţă  în  serviciul  public.

 

Cunoaşterea:

  • legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică locală şi în domeniul merceologiei, managementului şi economiei comerţului;  
  • lucrului la calculator (Windows, Excel, Word, Internet); 
  • unei limbi de circulaţie internaţională de preferinţă (foarte bine).

Atitudini: responsabilitate, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, punctualitate, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, tendinţă către dezvoltare profesională continuă. 

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

Anticamera +373 22 226164
Fax +373 22 226164
Copyright © 2020 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii Toate drepturile rezervate.