print
În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, obiectivelor de alimentație publică, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău
06.06.2019 16:20

 

În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, obiectivelor de alimentație publică, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău

 

Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău  vă atenţionează asupra respectării stricte a legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior.

Totodată, având în vedere perioadei estivală a anului şi ținând cont de faptul că pieţele, Centrele Comerciale etc., sunt locuri publice cu flux sporit de cetăţeni, în scopul protejării populaţie contra caniculei, este necesar de întreprins acţiuni suplimentare întru minimizarea impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației din municipiul Chișinău, conform Planului de acțiuni, aprobat  prin dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr. 360-d din 29.05.2019.

Extrasul din Planul menționat cu măsurile ce urmează a fi întreprinse se anexează.

Extrage: Canicula_2019_plan_de_acțiuni.pdf

 

Direcția generală comerț APPS

 

 

Anticamera +373 22 226164
Fax +373 22 226164
Copyright © 2020 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii Toate drepturile rezervate.