print
În atenția agenților economici deținători de mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI !
20.04.2018 14:13

 

În temeiul HG nr. 125 din 06.02.2018, ÎS „Vamservinform” a intrat în procedura de reorganizare (prin absorbție) cu Instituția Publică „Centrul de tehnologii Informaționale în Finanțe”.

Având în vedere cele expuse, agenții economici care au mărfuri plasate în regim de „antrepozit vamal” la AVP PETRICANI, sunt informați de a plasa mărfurile respective în alt regim vamal.

Informații suplimentare le puteți obține la sediul ÎS „VamServInform”, cât și la numărul de tel. 069 64 03 15.

                 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                        ADMINISTRAȚIA

 

Anticamera +373 22 226164
Fax +373 22 226164
Copyright © 2021 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii Toate drepturile rezervate.