print
HOTĂRÎRE Nr. 49 din 29-04-2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă
05.07.2021 10:24
113 Accesări

În atenți aagenților economici

Aducem la cunpștință că, de către Guvernul RM a fost aprobat Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă  (HG nr. 49 din 21.04.2021). Regulamnetul a fost elaborat în vederea recuperării și dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri, având drept obiectiv impulsionarea angajaților pe piața muncii din RM, prin susținerea aforturilor depuse de angajatori în acest sens, în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu a avut venituri salariale, precum și a persoanelor cu dizabilități.

Pot beneficia de subvenții următoarele categorii de angajatori:

1. Persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător;

2. Organizațiile necomerciale;

3. Persoanele care desfășoară activitate profesională (medicii de familie, sectorul justiției, etc.).

Extrage:  Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă, aprobat prin HG nr. 49 din 21.04.2021

Anticamera +373 22 226164
Fax +373 22 226164
Copyright © 2021 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii Toate drepturile rezervate.