print
ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău
28.04.2020 18:58

ANUNŢ

privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău 

 

În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Primăria municipiului Chișinău organizează, marți, 05.05.2020, ora 15.00, dezbateri publice asupra Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău.

 

Dezbaterile se vor desfășura în regim on-line, prin intermediul platformei de conferințe ZOOM (Id conferință: 503-844-773).

 

SCOPUL elaborării Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în municipiul Chișinău este sistematizarea acţiunilor întreprinse, orientate spre stimularea comerţului ambulant organizat şi modern, reglementarea și organizarea comerțului stradal, dezvoltarea concurenței loiale, crearea unui aspect atractiv orașului.

 

Elaborarea şi adoptarea unui asemenea concept pornește de la necesitatea sistematizării acţiunilor întreprinse, orientate spre stimularea comerţului ambulant organizat şi legal într-un mediu concurenţial sănătos  şi direcţionarea acestuia spre sporirea nivelului de deservire a consumatorilor, armonizarea unităților de comerț stradal cu mediul urbanistic, satisfacerea necesităților sociale şi economice ale urbei.

 

Impactul estimat al Conceptului ține de asigurarea comerţului ambulant organizat şi legal într-un mediu concurenţial sănătos în mun. Chișinău.

 

Proiectul Conceptului a fost elaborat pornind de la prevederile Legii nr. 231/2010 „Cu privire la comerțul interior", Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în municipiul Chişinău pentru anii 2015 - 2020, aprobată prin decizia CMC nr. 3/13 din 19.05.2015 și Planul de management al implementării acesteia, precum și prevederile Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017.

 

La dezbateri sunt invitate toate persoanele, reprezentanții instituțiilor publice și private interesate, reprezentanții societății civile.

 

Sugestiile și comentariile pe marginea proiectului  pot fi prezentate persoanei responsabile - Grigore Veverița, șef secție DGCAPPS (dc@pmc.md, tel.: 079333187), până pe data de 04 mai 2020, ora 17:00.

 

Participanții la dezbatere care se înscriu pentru luări de cuvânt își vor expune punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului enunțat. Durata-limită pentru exprimarea opiniilor este de 5 minute pentru fiecare participant.

 

Proiectul Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău și tabelul de divergență al propunerilor primite în rezultatul consultărilor publice a Conceptului respectiv, sunt disponibile pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău (www.chisinau.md) şi a DGCAPPS (www.comert.chisinau.md). 

 

Extrage: 

Proiect_Concept.pdf

Tabelul_divergențelor_actualizat.pdf

 

 

Anticamera +373-22-22-61-64
Fax +373-22-22-61-64
Email : dc@pmc.md
Copyright © 2024 Direcția generala economie, comerț și turism Toate drepturile rezervate.