Prima   »  Informaţii utile   »  Ghidul electronic al comerciantului

Ghidul electronic al comerciantului

07.03.2019    

     În conformitate cu prevederile art. 13, pct. 6, lit. c) al Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul înterior” pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale

     Conform prevederilor art. 2 (2) al Legii Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 Cu privire la comerțul interior”, cu modificările ulterioare, la domeniile de reglementare a Legii se atribuie activitățile de comert cu produse alimentare, nealimentare și prestările de servicii definite conform secțiunilor G, I, L, MN, R și S ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2) din 29.12.2009, indicate în anexa la legea sus-menționată.

Extrage: Legea 231 din 23.09.2010;

      Potrivit prevederilor art.6 (1), lit. n) al Legii în cauză, autoritățile administrației publice locale stabilesc, în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ. Astfel, întru executarea prevederilor sus numite, prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/2 din 09.10.2017, a fost aprobat Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău, fiind stabilite interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ, inclusiv în următoarele privinţe:

interdicții și cerințe privind desfășurarea comerțului ambulant (pct. 4.1 al Regulamentului menționat și în anexa nr. 3 la acesta);

cerințe de amplasare și funcționare a unităților staționare provizorii – gheretelor (anexa nr. 4 la Regulament);

- cerințe privind organizarea teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău.

     În temeiul decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017, notificările privind inițierea activității de comerț pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii amplasate pe teritoriul municipiului Chișinău, se depun la sediul Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii din șos. Hâncești, 53A.

Extrage: Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău;

      La notificarea privind inițierea de comerț se anexează următoarele acte: 

Extrage: Acte necesare;

     În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului Fiscal al Republicii Moldova, autoritățile administrației publice locale stabilesc cota taxelor locale, inclusiv pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii. Astfel, Prin decizia CMC nr. 9/2 din 19.12.2018, au fost stabilite cotele taxelor locale pentru unitățile comerciale și sau de prestări servicii amplasate pe teritoriul municipiului Chișinău.

Extrage: Decizia 9/2 din 19.12.2018;

      Legislația în domeniu:

 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid