Prima   »  Taxe locale

Cota taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2021

09.01.2020 09:15    

Decizia CMC nr. 25/1 din 29 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021” și decizia nr. 7/1 din 27.07.2021 „Pentru operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29 decembrie 2020 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”.

Extrage: decizia nr. 25/1 din 29.12.2020.pdf

       decizia nr. 7/1 din 27.07.2021.pdf

Deciziile CMC privind aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anii precedenței: Informatii/Taxe-locale&

 

 Direcția comerț, prestări servicii și alimentație publică vă aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 14 (6) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei.

Destinație plăți:

- Plata de notificare a unitatilor comerciale - 100 lei;

Atenție, rechezite de plată modificate

Rechizitele pentru plată:

Plătitor:  Î.I.,  S.R.L., S.A.__________

C/fiscal _________________________
Beneficiar:   MF-TR Centru-Chișinău 

Direcția generală economie, comerţ și turism                

Codul fiscal (IDNO): 1020601000059 

Codul IBAN:               MD78TRPDAK142310A16123AA

Prestatorul beneficiar:   Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

BIC                            TREZMD2X

 

Plata de notificare a unităților comerciale 100 lei.

Notă: Plată de notificare este echivalentă taxei de stat pentru care nu se eliberează factură fiscală.
 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid