Prima   »  Taxe locale

Cota taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

09.01.2020 09:15    

Decizia nr. 21/10 din 14 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023”

Extrage: Taxe 2023pdf.

Decizia nr. 13/1 din 15 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022”

Extrage: Taxe_2022.pdf

Deciziile CMC privind aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anii precedenței: Informatii/Taxe-locale&

 Direcția comerț, prestări servicii și alimentație publică vă aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 15 (7) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”,  depunerea notificării de inițiere sau de modificare a activității de comerț implică achitarea de către deponent autorităţii administraţiei publice locale a unei plăți de notificare în mărime de 100 de lei.

Destinație plăți:

- Plata de notificare a unitatilor comerciale - 100 lei;

Atenție, rechezite de plată modificate

Rechizitele pentru plată:

Plătitor:  Î.I.,  S.R.L., S.A.__________

C/fiscal _________________________
Beneficiar:   MF-TR Centru-Chișinău 

Direcția generală economie, comerţ și turism                

Codul fiscal (IDNO): 1020601000059 

Codul IBAN:               MD78TRPDAK142310A16123AA

Prestatorul beneficiar:   Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

BIC                            TREZMD2X

 

Plata de notificare a unităților comerciale 100 lei.

Notă: Plată de notificare este echivalentă taxei de stat pentru care nu se eliberează factură fiscală.
 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid