Prima   »  Taxe locale

Cota taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2020

09.01.2020 09:15    

Decizia CMC  nr. 6/9 din 21 mai 2020 „ Despre operare de modificări la decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 ,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicarea taxelor locale pentru anul 2020”

Extrage: https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=408&id=29516&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-69-din-21-mai-2020-Despre-operare-de-modificari-la-decizia-nr-61-din-26122019-Cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-in-aplicarea-taxelor-locale-pentru-anul-2020

 

 DGCAPPS a CMC vă aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 14 (6) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei.

Destinație plăți:

- Plata de notificare a unitatilor comerciale - 100 lei;

- Tariful  pentru  serviciile  de perfectare a  autorizaţiei de funcţionare pentru fiecare an  autorizat - 50 lei;


Rechizitele pentru plată:

Plătitor:  Î.I.,  S.R.L., S.A.__________

C/fiscal _________________________
Beneficiar_______________________

MFTR Centru-Chișinău 

Direcţia  generală  comerţ, alimentaţie publică  şi  prestări  servicii                         

Codul fiscal  1007601010471

Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

 TREZMD2X

IBAN MD34TRPDAK142310A14271AA

/P102/ Plata de notificare a unităților comerciale

                    100 lei

Notă: Plată de notificare este echivalentă taxei de stat pentru care nu se eliberează factură fiscală.
 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid