Prima   »  Servicii prestate

Servicii prestate

07.03.2013 11:21    
 • Recepționarea notificărilor privind inițierea/încetarea activității de comerț pe teritoriul municipiului Chișinău;
 • Consultaţii privind legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea comercială;
 • Consultaţii şi ajutor metodic la organizarea procesului comercial al întreprinderilor şi la deschiderea unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii;
 • Consultaţii privind legislaţia în vigoare referitor la protecţia consumatorilor (restituirea mărfurilor necalitative, serviciilor necalitative, etc);
 • Consultaţii privitor la amenajarea şi instalarea utilajului în conformitate cu procesul tehnologic în unităţile de alimentaţie publică;
 • Consultaţii privitor la tehnologia preparării bucatelor şi articolelor culinare în unităţile de alimentaţie publică;
 • Consultaţii privitor la modul de aplicare în practică a actelor normativ-tehnice în unităţile de alimentaţie publică;
 • Consultaţii privitor la perfectarea panourilor de informaţii şi altor tipuri de reclamă în unităţile comerciale;
 • Consultaţii privitor la organizarea lucrului reţelei de comerţ şi de alimentaţie publică în sezonul estival;
 • Consultaţii privitor la perfectarea fişelor tehnologice şi de calcul pentru bucate şi articolele produse în unităţile de alimentaţie publică;
 • Organizarea lucrului comisiei de calificare pentru conferirea categoriei profesioniste lucrătorilor din alimentaţia publică;
 • Acordarea certificatelor privind vechimea în muncă şi salariul primit;

Explicaţii privind aplicarea impozitelor şi taxelor locale, documentelor normative privind evidenţa contabilă

 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid