Prima   »  Informaţii utile   »  Autentificare Registru de reclamații

Autentificare Registru de reclamații

26.02.2021 16:39    

Cerințe privind autentificarea Registrului de reclamații

Registrul de reclamații se prezintă pentru autentificare la sediul Direcției generale economie, comerț și turism (șos. Hâncești, 53 A), completat și șnuruit.

Se înregistrează doar Registrele prezentate pentru unități comerciale notificate în mun. Chișinău.

1.     Completarea titlului

Titlul Registrului trebuie să reflecte clar şi concis:

- denumirea comerciantului;

- tipul unității comerciale;

- adresa amplasării;

- denumirea autorității administrației publice locale, a localităţii ce este reponsabilă de autentificarea Registrului.  

2.     Certificarea paginilor

În scopul asigurării integrităţii şi fixării modului de sistematizare a paginilor  incluse în Registru, pe  fila nescrisă, la sfîrşitul registrului (pagina 56) se face următoarea certificare:

"În prezentul registru sînt numerotate, șnuruite și parafate 56 pagini (în cifre şi, în paranteze, în litere)".  

3.     Coaserea/ șnuruirea paginilor

Ca protecţie contra falsificării Registrului de reclamații, paginile se coasă de cotorul Registrului, pe ultima copertă acestuia, fiind aplicat sigiliu de protecţie sub formă de o filă cu elemente de identificare (ștampila întreprinderii pentru persoanele juridice sau codul personal pentru persoanele fizice).

Coaserea și șnuruirea paginilor trebuie să asigure citirea completă a textului și datelor.

4.   Registrele de reclamații se întregistrează gratis

5.   Termen de întregistrare: max. 3 zile.

6.   Registul de reclamații este eliberat contra plată de către Întreprinderea de Stat Editura de Imprimare „Statistica" și de către reprezentanții acesteia, de pe lângă direcțiile și secțiile teritoriale de statistică.


 

 
 
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid