Prima   »  Informaţii utile   »  Posturi vacante » A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

17.07.2017   95 Accesări  

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secției Reglementarea activității unităților comerciale din cadrul Direcției generale.

 

Scopul general al funcţiei:

Exercitarea funcţiei în conformitate cu Legea Contabilităţii a RM nr.113-XVI din 24.04.2007,  ordinul  viceministrului  finanţelor  nr.216 din 28.12.2015  „Cu privire la aprobarea Planului de conturi  în sistemul bugetar  și a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă și raportarea în sistemul bugetar".

 

 Sarcinile de bază:

Organizarea evidenţei contabile, respectarea disciplinei financiare, perfectarea devizelor de cheltuieli şi îndeplinirea lor în limitele stabilite.

 

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 din 23.12.2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

          Cerinţe specifice:

Studii: superioare în domeniul contabilității.

Vechime în muncă:  cel puţin 3 ani.   

 

Cunoaşterea:

  • legislaţiei în vigoare în domeniul contabilității;
  • lucrului la calculator (Windows, Excel, Word, Inernet);
  • unei limbi de circulaţie internaţională de preferinţă (foarte bine).

Atitudini: responsabilitate, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, punctualitate, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, tendinţă către dezvoltare profesională continuă. 

Extrageți documentul cu cerințe

 
Arrow Prev

                 

                 

Arrow Next
Acces Rapid