Prima   »  Anunţuri publice » Discuții publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț – 2030”

Discuții publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț – 2030”

30.11.2023 09:41    

    La 29 noiembrie a.c. Autoritatea publică locală Chișinău a lansat discuțiile publice asupra proiectului de Strategie de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț - 2030", prima ședința fiind desfășurată la pretura sectorului Centru.

    În cadrul ședinței au fost prezentate și discutate principalele prevederi din proiectul documentului strategic care urmează a fi implementat de către municipalitate, inclusiv cu aportul și susținerea mediului de afaceri, reprezentanții asociațiilor profesionale, societate civilă și partenerii de dezvoltare.

    Strategia descrie situația actuală, viziunea, obiectivele strategice și acțiunile necesare pentru o  modernizare și dezvoltarea continuă a cadrului normativ și cel instituțional în domeniul comerțului interior în municipiul Chișinău.

    Prin implementarea Strategiei, APL își propune să realizeze următoarele 3 obiective strategice:

    -  Asigurarea unui cadrul normativ și instituțional de comerț interior eficient, transparent și previzibil. 

    -  Dezvoltarea infrastructurii comerciale moderne și accesibile.

    -  Creșterea consumului de produse locale și sănătoase.

    Implementarea Strategiei va contribui la dezvoltarea municipiul Chișinău ca  o capitala modernă care oferă un climat de afaceri atractiv și favorabil dezvoltării comerțului interior, gestionat de administrația transparentă ce răspunde rapid și eficient nevoilor consumatorilor și mediului de afaceri în conformitate cu cele mai avansate standarde și practici internaționale.

    În cadrul ședinței, de către reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a RM au fost prezentate rezultatele sondajului realizat în rândul  comercianților și consumatorilor care reflectă problemele și așteptările mediului de afaceri în domeniul regulilor de comerț local.

    Temele abordate în sondaj au inclus: principalele bariere/probleme cu care se confruntă antreprenorii; aspecte de infrastructura de comerț; calitatea și siguranța mărfurilor și produselor în alimentație publică; utilizarea comerțului electronic; transparența etc.

    Participanții la consultări publice au avut posibilitate de a dialoga cu autorii proiectului Strategiei și de a înainta propuneri care vor fi luate în considerare la definitivarea proiectului.

    Discuțiile publice vor continua în cadrul preturilor de sector, conform următorului grafic:

Pretura Buiucani, data de 30.11.2023, ora: 14:00;

Pretura Botanica, data de 05.12.2023, ora: 14:00;

Pretura Ciocana, data de 07.12.2023, ora: 14:00;

Pretura Rîșcani, data de 08.12.2023, ora: 14:00.

Propunerile asupra proiectului propus discuțiilor publice pot fi prezentate până la date de 10.12.2023, la adresa de email: svetlana.petrascu@chamber.md

    Extrage:

Proiect Strategia_.pdf;

Plan_actiuni_.pdf


 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid