Prima   »  Anunţuri publice » Direcția generală economie, comerț și turism atenționează referitor la interzicerea comercializării de către persoanele fizice și juridice a resurselor vegetale (plantelor efemere) incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Direcția generală economie, comerț și turism atenționează referitor la interzicerea comercializării de către persoanele fizice și juridice a resurselor vegetale (plantelor efemere) incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

23.03.2021 13:48    

În atenția administratorilor de piețe și comercianților

 

    Ținând cont de sesizarea Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău, Direcția generală economie, comerț și turism atenționează referitor la interzicerea comercializării de către persoanele fizice și juridice a resurselor vegetale (plantelor efemere) incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

       În conformitate cu prevederile art, 140 alin (1) din Codului Contravențional al Republicii Moldova, colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea Roșie a RM și în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice din faună și floră pe cale de dispariție, comercializarea ilegală, precum și comiterea altor acțiuni sau inacțiuni ce pot cauza reducerea numărului acestor specii de animale și plante sau dispariția lor, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale, iar cuantumul prejudiciului cauzat mediului înconjurător prin comercializarea ilegală a plantelor vernale, va fi calculate conform prevederilor anexei nr. 3 la Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007.

      Totodată, Direcția  atenționează administratorii piețelor asupra necesității întreprinderii tuturor acțiunilor ce se impun în vederea neadmiterii comercializării ilegale în piață a plantelor efemere incluse în Cartea Roșie a RM și respectării prevederile Regulamentului-tip de funcționare al pieței, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 955 din 21.08.2004, legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior, în limita competențelor atribuite.

 

 

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid