Prima   »  Anunţuri publice » În atenția agenților economici – gestionari ai piețelor comerciale, obiectivelor comerciale și de alimentație publică de pe teritoriul piețelor! Acțiuni de minimizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău

În atenția agenților economici – gestionari ai piețelor comerciale, obiectivelor comerciale și de alimentație publică de pe teritoriul piețelor! Acțiuni de minimizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău

25.06.2020 12:48    


     

      Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău vă atenţionează asupra respectării stricte a legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior.

       Totodată, având în vedere perioadaestivală a anului şi ținând cont de faptul că pieţele, Centrele Comerciale etc., sunt locuri publice cu flux sporit de comercianți, precum și vizitatori, în scopul protejării populaţie contra caniculei, este necesar de întreprins acţiuni suplimentare întru minimizarea impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației din municipiul Chișinău, conform Planului de acțiuni, aprobat prin dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr. 295-d din 23.06.2020 „Cu privire la acțiunile de minimizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău".

       Extrasul din Planul menționat cu măsurile ce urmează a fi întreprinse și dispoziția nr. 295-d din 23.06.2020 se anexează.

 

Extrage:

Canicula_2020, extras din_planul_de_acțiuni_2.pdf

https://www.chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=492&id=29860&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-295-d-din-23-iunie-2020-Cu-privire-la-actiunile-de-minimizare-a-impactului-temperaturilor-caniculare-asupra-sanatatii-populatiei-din-municipiul-Chiinau/

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid