Prima   »  Anunţuri publice » În atenția agenților economici care comercializează produse din tutun și produse conexe!

În atenția agenților economici care comercializează produse din tutun și produse conexe!

01.11.2018   79 Accesări  

 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) din Legea RM nr. 278-XVI din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), se interzice comercializarea produselor din tutun și produselor conexe în unitățile comerciale cu o suprafață mai mica de 20m2, amplasate la o distanță  de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. XXXI (3) din Legea RM nr. 138 din  17.06.2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative”, restricția prevăzută la art. 25 alin. (6) din Legea privind controlul tutunului, nu se aplică pentru unitățile comerciale date în exploatare pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe durata de funcționare utilă care să nu depășească data de 01.01.2019.

Ținând cont de cele expuse, agenților economici deținători/gestionari de unități comerciale cu o suprafață mai mica de 20m2, inclusiv gherete, amplasate la o distanță  de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare, începând cu 01.01.2019, li se interzice comercializarea produselor din tutun și produselor conexe în unitățile respective.

Deasemenea, este necesară depunerea notificării de modificare a datelor incluse în notificarea privind inițierea activității de comerț, după caz, depunerea cererii de excludere a articolelor din tutun din autorizația de funcționare. 

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid