Prima   »  Anunţuri publice » În atenția agenților economici – participanți la deservirea populației în cadrul manifestațiilor cultural - artistice!

În atenția agenților economici – participanți la deservirea populației în cadrul manifestațiilor cultural - artistice!

21.11.2017 09:43    

 

 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cazul desfășurării iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive informează:

Conform Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control pentru efectuarea decontărilor în numerar (anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar"), permite efectuarea încasărilor bănești  în numerar fără utilizarea  mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) la genurile de activitate incluse în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă și control.

Prin urmare, se permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără utilizarea MMC  la comercializarea către populație a bunurilor și serviciilor de alimentație publică, în perioada desfășurării iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive - în parcuri și străzi, precum și în alte locuri publice, autorizate de autoritățile publice locale și/sau centrale cu informarea organului fiscal respectiv.

Concomitent agenții economici participanți vor informa în scris organele fiscale în a căror raze teritoriale își au sediul stabilit în documentele de constituire despre desfășurarea activității corespunzătoare.

De menționat, că agentul economic participant are obligația să elibereze cumpărătorilor  bonuri de plată, în cazurile în care aceștia le vor solicita. La finele zilei de gestiune să întocmească pe vânzările efectuate un bon de plată totalizator (vânzările pentru care au fost eliberate bonuri de plată în particular nu se includ).

În baza celor relatate, atenționăm respectarea reglementărilor în vigoare.  

 

 

Administrația

 

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid