Prima   »  Anunţuri publice » Dezbateri publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău”.

Dezbateri publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău”.

02.05.2017 12:39    

Primăria municipiului Chișinău anunță despre organizarea dezbaterii publice asupra proiectului de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău", pe 10 mai 2017, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău.

"Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău" este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: Stabilirea interdicțiilor şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chișinău  în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.  

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: agenții economici care prestează servicii de comerț pe teritoriul municipiului Chișinău; persoane fizice care desfășoară activități de comerț pe teritoriul orașului Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: art. 6 alin.  (1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 ,,Cu privire la comerțul interior",  art. 6 alin.  (1)  și art. 14 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 ,,Privind administraţia publică locală" și  art.6 (2) alin.2) lit. g)  din Legea  nr. 136  din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 10.05.2017, ora 14.00, pe adresa dnei Valentina Constantinov, pe adresa electronică: dc@pmc.md;  dc_pmc@mail.ru;  la numărul de telefon 022 22-61-64, sau pe adresa:  șos. Hâncești, 53A, Direcția Generală Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii.

Proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău", Proiectul REGULAMENTULUI de desfăşurare a activităţii de comerț în  municipiul Chișinău şi alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md. sau la sediul Direcției generale Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii, situat pe adresa  șos. Hâncești, 53A.

 

  1. Decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău
  2. REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău
  3. Cerinţe privind organizarea şi desfăşurarea comerţului ambulant stradal
  4. Cerinţe privind organizarea teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Chișinău
  5. Cerinţe de amplasare şi funcţionare a unităţilor staţionare  provizorii – gheretelor în municipiul Chişinău

 

Propuneri înaintate asupra proiectului REGULAMENTULUI de desfăşurare a activităţii de comerț în  municipiul Chișinău:
 - propuneri înaintate de către Centrul de Sănătate Publică al mun. Chișinău: (anexă doc.);
 - propuneri înaintate de către Asociația Patronatelor „Asociația națională a restaurantelor și a localurilor de agrement din RM” (MĂR): (anexă doc.);
 - propuneri înaintate de către Asociația „Любимый город” (anexă doc.);
 - propuneri înaintate de către S.R.L. „Leoval Grup” (anexă doc.).

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid