Prima   »  Activitatea Direcţiei   »  Proiecte » Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău"

Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău"

23.11.2018 09:09   356 Accesări  

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția generală comerț APPS a CMC iniţiază, începând cu data de 22.11.2018, consultarea publică a proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei  Direcţiei  generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău"

Scopul proiectului este: ajustarea la modificările legislației în vigoare;

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: executarea prevederilor Legii cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, care a fost modificată radical prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 "Pentru modificarea și completarea unor acte legislative" (M.O. nr. 215-216 din 19.07.2016);

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea Regulamentului și organigramei DGCAPPS;

Beneficiarii proiectului de decizie sunt:  persoanele fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii, consumatorii de bunuri și servicii, angajații DGCAPPS;

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: creșterea calității serviciilor publice prestate persoanelor fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii;

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău, susținerea micului business, creșterea rolului APL în dezvoltarea socio-economică a municipiului;

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legile nr. 436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală", nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău",  nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior", prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11.12.2018, pe adresa electronică: dc@pmc.md, la numărul de telefon (022)222761, dna Valentina Constantinov, șef adjunct, sau pe adresa: șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău.

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei  Direcţiei  generale comerţ APPS a CMC" şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md și pe pagina web oficială a DGCAPPS  www.comert.chisinau.md sau la sediul Direcţiei  generale comerţ APPS a CMC" situat pe adresa: șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău.

EXTRAGE: Regulament_DGCAPPS_Proiect.docx

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid