Prima   »  Activitatea Direcţiei   »  Proiecte » PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.11.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău

PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.11.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău

21.11.2017 14:42   407 Accesări  

 

PROCES-VERBAL al ședinței de lucru din  14.11.2017 convocată de către viceprimarul municipiului Chișinău cu participarea consilierilor municipali și a conducătorilor  Combinatelor școlărești

 

PREZENȚI:

1.     Ruslan Codreanu - viceprimar al municipiului Chișinău;

  2. Marcel Zambițchi - șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servcii;

 3. Marcela Donțu - șef secție "Reglementarea activității unităților de alimentație publică";

   4. Adrian Talmaci - secretar interimar al Consiliului municipal;

5.     Ilian Cașu - consilier municipal, Fracțiunea PN;

6.     Adrian Culai - consilier municipal, Fracțiunea PLDM;

7.     Ghenadie Botnaru - consilier municipal, PCRM

8.   Veaceslav Bulat - consilier municipal, Fracțiunea PPEM;

9.     Eugenia Cebanu - consilier municipal, Fracțiunea PSRM;

10.  Cojocaru Dinari - consilier municipal PSRM;

11.  Ion Ștefaniță - consilier neafiliat;

12.  Vadim Cojușneanu - consilier municipal, Fracțiunea PL;

13.  Liviu Oboroc - consilier municipal, Fracțiunea PDM;

14. Mariana Lungu -consilier municipal, Fracțiunea PL;

15.  Iurie Cojocaru - șef secție "Sănătatea copiilor și a tinerilor" din cadrul CSP;

16.  Semion Untila - directorul Î.S.A.P. "Bucuria-EL";

17. Viorica Josan- director adjunct Î.S.A.P. "Râșcani Șc";

18. Ana Pascal - directorul Î.S.A.P. "Liceist";

19. Lilia Buștiuc - directorul Combinatului școlăresc Î.M. "Piața Centrală";

20. Constantin Putin - directorul Î.S.A.P. "Adolescența".

 

ORDINEA DE ZI:

"Cu privire la statutele Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău"

 

Mesaj dl Adrian Culai - vă aduc la cunoștință că la următoarea ședință a Consiliului municipal Chișinău, pe ordinea de zi este inclusă chestiunea privind aprobarea statutelor Întreprinderilor de stat de alimentaţie  publică cantina „Adolescenţa", „Bucuria - El", „ Liceist", „ Râşcani-Şc", atribuindu-le calificativul de întreprinderi municipale.

Mesaj dl Marcel Zambițchi - este necesar de menționat că, problema primordială la momentul actual este statutul acestor întreprinderi. În conformitate cu Hotărârea GRM nr.41 din 12.01.2007, Întreprinderile de stat de alimentaţie publică urmau a fi retrocedate în proprietate publică locală municipiului Chișinău, iar Consiliul municipal Chișinău, în calitate de deținător de patrimoniu local, urma să aprobe statutele noi ale acestor întreprinderi, astfel atribuindu-le statut de „Întreprinderi municipale". Până în prezent statutele acestora nu au fost aprobate de către Consiliul municipal Chișinău.

Este de menționat că, Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a pregătit și a prezentat pentru examinare statutele acestora către comisiile de specialitate ale Consiliului municipal Chișinău, însă până la momentul actual nu au fost aprobate. Au fost 3 încercări de a fi aprobate aceste statute, însă nu s-a acumulat numărul necesar de voturi. Actualmente, Combinatele școlărești activează în baza statutelor vechi din anul 1992.

Mesaj dl Adrian Culai - adresez această întrebare conducătorilor întreprinderilor menționate: De ce considerați că trebuie sa rămâneți  în continuare să prestați servicii de alimentare cu hrană caldă a elevilor în cantinele instituțiilor de învățământ preuniversitar?

Mesaj dl Semion Untila - sistema actuală de alimentare a elevilor în cantinele instituțiilor de învățământ este  creată şi verificată de ani îndelungaţi și s-a adeverit a fi viabilă prin faptul  că Combinatele şcolăreşti dispun de personalul ce posedă studii speciale în domeniu şi asigură oportun şi ritmic procesul specific de alimentare a elevilor prin verificarea dublă a calității materiei prime recepționate la depozit și la intrare în cantinele instituțiilor de învățământ.

Problema principală la momentul actual cu care se confruntă Combinatele școlărești este starea bazei tehnico-materială a cantinelor instituţiilor preuniversitare din municipiul Chişinău (Combinatele şcolăreşti), este necesar de menţionat, că o bună parte din utilajul tehnologic şi frigorific instalat în cantinele şcolăreşti, este învechit, având termen de exploatare depășit (anul producerii în mediu 1970-1980) şi, respectiv, consumă ineficient volume considerabile de energie electrică.

Mesaj dl Ruslan Codreanu - care este situația cu cele 12 mln lei  alocate de către Consiliul municipal pentru procurarea utilajului tehnologic în cantinele instituțiilor de învățământ?

Mesaj dl Marcel Zambițchi - mijloacele financiare în cauză au fost distribuiți Direcției generale educație, tineret și sport. Direcția generală comerț APPS a inițiat un studiu privind examinarea  stării bazei tehnico-materiale și stabilirea necesarului de utilaj conform cerințelor și proiectelor tehnologice  pentru 6 cantine ale instituțiilor de învățământ. Menționez că, acest studiu a fost efectuat în colaborare cu specialiști în domeniu. Ar fi fost normal ca acest studiu să se finalizeze și apoi sa fie alocate mijloace financiare pentru renovarea și dotarea cantinelor cu necesarul de utilaj tehnologic.

Mesaj dl Ghenadie Botnaru - în rezultatul activității Combinatele școlărești aveți venit?

Mesaj dl Semion Untila - combinatele școlărești activează 165 zile pe an, iar atunci cand nu activăm acumulăm datorii. Veniturile se acumulează din contul vânzărilor efectuate prin intermediul bufetelor la care se comercializează preponderent produse de patiserie, băuturi răcoritoare ș.a.

Mesaj dl Ruslan Codreanu -la balanța cui este utilajul tehnologic?

Mesaj dl Marcel Zambițchi - utilajul tehnologic este la balanța Direcției generale educație, tineret și sport.

Mesaj dl Ghenadie Botnaru - Ce presupune cumpărarea utilajului tehnologic, ca ulterior să fie oferit în arendă?

Mesaj dl Marcel Zambițchi - în cazul în care învingător în cadrul licitațiilor publice va fi un alt agent economic, decât Combinatele școlărești, atunci utilajul va putea fi oferit în arendă, astfel ca municipalitatea să aibă beneficiu.

Mesaj dl Ruslan Codreanu - prestarea serviciilor de alimentare a elevilor este un serviciu pe care municipalitatea este obligată să-l ofere. Direcția generală educație, tineret și sport este necesar să se ocupe de procesul de instruire. Dacă aveți venit, atunci Combinatele școlărești trebuie contractate direct.

Mesaj dna Lilia Buștiuc - procesul de achiziție a produselor alimentare în combinatele școlărești este unul complex și există o monitorizare pe interior cât privește controlul calității la depozitul centralizat, apoi în instituțiile de învățământ, comisiile de triere ș.a. Există o problemă în ceia cât privește achiziționarea produselor alimentare. De multe ori suntem puși în situația în care suntem nevoiți să primim produse alimentare la prețuri mai mari decât cele de pe piața, de la agenții economici care sunt învingători ai licitațiilor publice. Agenții economici ignoră prevederile contractului de achiziție publică, iar reâncheierea acestora durează în timp, uneori 3 luni.

Mesaj dl Adrian Culai - doresc să adresez o întrebare dlui Iurie Cojocaru, reprezentantul Centrului de Sănătate Publică: Considerați binevenită sistema de alimentare "catering" a elevilor în instituțiile de învățământ preuniversitare?

Mesaj dl Iurie Cojocaru - există riscul epidemiologic foarte mare. Pe parcursul activității Combinatelor școlărești niciodată nu au existat probleme cât privește calitatea prestării serviciilor de alimentare a elevilor în instituțiile de învățământ preuniversitar. În prezent sunt foarte mari probleme privind starea utilajului tehnologic din cantinele instituțiilor de învățământ.

Mesaj dl Ilian Cașu - dl Cojocaru, legislația în vigoare permite   alimentarea elevilor prin sistema "catering"?

Mesaj dl Iurie Cojocaru - legislația permite însă riscul epidemiologic rămâne a fi f.mare.

Mesaj dl Ilian Cașu - este important ca pe mesele elevilor să ajungă produse alimentare de calitate, preponderet produse autohtone.

Mesaj dl Liviu Oboroc - ați menționat anterior că sunt instituții de învățământ care au trecut la autogestiune. Ar trebui să fie o regulă ca elevii din toate instituțiile de învățământ să fie alimentați de către combinatele școlărești.

Mesaj dl Adrian Culai - consider oportun ca și copii din instituțiile preșcolare (grădinițele) să fie alimentați la fel de către combinatele școlărești.

Mesaj dl Marcel Zambițchi - întru buna desfășurare a procesului de alimentare a elevilor în instituțiile de învățământ preuniversitar și evitarea apariției unor probleme cât privește necesitatea desfășurării licitațiilor publice privind achiziționarea produselor alimentare, propun să fie examinate și aprobate statutele noi ale acestor întreprinderi,  atribuindu-le statut de „Întreprinderi municipale".

 

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid