Prima   »  Activitatea Direcţiei   »  Proiecte » PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.02.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău

PROCES VERBAL al ședinței de lucru din 14.02.2017, cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău

21.11.2017 09:36   472 Accesări  

 

PROCES VERBAL al ședinței de lucru din  14.02.2017 convocate în cadrul Direcției cu participarea consilierilor municipali și a conducătorilor  Combinatelor școlărești

 

PREZENȚI:

 

1.    Marcel Zambițchi - șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servcii;

2.    Valentina Constantinov - șef-adjunct al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii;

3.  Marcela Donțu - șef secție "Reglementarea activității unităților de alimentație publică";

4.  Tamara Ataeva - specialist superior secția "Reglementarea activității unităților de alimentație publică";

5.  Alexandru Fleaș - șef-interimar al Direcției generale educație, tineret și sport;

6.  Ilian Cașu - Consilier municipal, Fracțiunea PN;

7.   Adrian Culai - Consilier municipal, Fracțiunea PLDM;

8.  Veaceslav Bulat - Consilier municipal, Fracțiunea PPEM;

9.  Mihai Ceban - Consilier municipal, Fracțiunea PL;

10. Silvia Grigorieva - Consilier municipal, Fracțiunea PSRM;

11. Eugenia Cebanu - Consilier municipal, Fracțiunea PSRM;

12. Alexandru Bondarenco - reprezentantul Fracțiunii PCM;

13. Cojocaru Dinari - Consilier municipal PSRM;

14. Anton Leadschii  - Consilier municipal PSRM;

15. Semion Untila - directorul Î.S.A.P. "Bucuria-EL";

16. Ina Sandler - directorul Î.S.A.P. "Râșcani Șc";

17. Ana Pascal - directorul Î.S.A.P. "Liceist";

18. Nina Burca - directorul Combinatului școlăresc Î.M. "Piața Centrală";

19. Constantin Putin - directorul Î.S.A.P. "Adolescența".

 

  

ORDINEA DE ZI:

"Cu privire la activitatea Combinatelor școlărești din municipiul Chișinău"

 

Mesaj dl Marcel Zambițchi - aduce la cunăștință că în ultima perioadă de timp în mass-media  au fost mediatizate  evenimentele recente ce țin în special de calitatea produselor alimentare livrate în instituțiile de învâțământ atât în  preșcolare cât și cele preuniversitare. De la începutul ședinței țin să menționez că cazul cu livrarea produselor alterate a avut loc în instituțiile preșcolare și nu în instituțiile preuniversitare.

La moment, în cadrul Primăriei este creată o comisie, care va examina situația creată în aceste instituții și se va expune asupra problemelor existente.

Mesaj dna Eugenia Ciobanu - Situația cu hrana copiilor în grădinițele din municipiul Chișinău necesită a fi examinată, urmează a fi constatate problemele și căile de soluționare a acestora în termeni cît mai restrânși.

Mesaj dl Dinari Cojocaru - Având în vedere seriozitatea și importanța problemei, considerăm incorectă numirea dlui M. Moldovanu președinte de comisie la examinarea situației create, deoarece nu este specialist în domeniu. Comisia urmează a fi condusă de către viceprimar sau reprezentant al Direcției G.E.T.S, sau Direcției GCAPPS, sau dna Nemerenco - șef al comisiei în CMC, sau alt consilier al CMC, cît de cît antrenat în problema dată.

Mesaj dl Marcel Zambițchi - D.G.C.A.P.P.S. nu monitorizează organizarea alimentației copiilor în grădinițe, ci numai procesul de alimentare cu hrană caldă a elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar.

Am convocat ședința de astăzi pentru a vă aduce la cunoștință despre activitatea Combinatelor școlărești și a pune în discuție problemele cu care se confruntă acestea în activitatea zilnică. 

În municipiul  Chişinău,  pentru asigurarea cu hrană caldă a elevilor din instituţiile preuniversitare, în fiecare sector şi în suburbii sunt implicate  Întreprinderile de stat de alimentaţie publică şi Întreprinderea municipală „Piaţa Centrală" (sectorul Centru):  în sectorul Ciocana Întreprinderea de stat de alimentaţie  publică cantina „Adolescenţa"; în sectorul Botanica - Întreprinderea de stat de alimentaţie publică „Bucuria - El";  în sectorul Buiucani -  Întreprinderea de stat de alimentaţie publică cantina „ Liceist"; în sectorul Râşcani -  Întreprinderea de stat de alimentaţie publică „ Râşcani-Şc".

Combinatele școlărești organizează alimentaţia cu hrană caldă a elevilor din instituţiile preuniversitare începând cu anul 1978. Sistema actuală creată şi verificată de ani îndelungaţi s-a adeverit a fi viabilă prin faptul  că Combinatele şcolăreşti dispun de personalul ce posedă studii speciale în domeniu şi asigură oportun şi ritmic procesul specific de alimentare a elevilor prin verificarea dublă a calității materiei prime recepționate la depozit și la intrare în cantinele instituțiilor de învățământ.

Însă, este necesar de menționat că, problema primordială la momentul actual este statutul acestor întreprinderi. În conformitate cu Hotărârea GRM nr.41 din 12.01.2007, Întreprinderile de stat de alimentaţie publică urmau a fi retrocedate în proprietate publică locală municipiului Chișinău, iar Consiliul municipal Chișinău, în calitate de deținător de patrimoniu local, urma să aprobe statutele noi ale acestor întreprinderi, astfel atribuindu-le statut de „Întreprinderi municipale". Până în prezent statutele acestora nu au fost aprobate de către Consiliul municipal Chișinău.

Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a pregătit și a prezentat pentru examinare statutele acestora către comisiile de specialitate ale Consiliului municipal Chișinău, însă până la momentul actual nu au fost aprobate.

Noi v-am prezentat câte o notă informativă  privind activitatea Combinatelor scolărești și  de aceia nu o să vă aduc la cunoștință detaliat despre  activitatea acestora.

Examinând starea bazei tehnico-materială a cantinelor instituţiilor preuniversitare din municipiul Chişinău (Combinatele şcolăreşti), este necesar de menţionat, că o bună parte din utilajul tehnologic şi frigorific instalat în cantinele şcolăreşti, este învechit, având termen de exploatare depășit (anul producerii în mediu 1970-1980) şi, respectiv, consumă ineficient volume considerabile de energie electrică. Utilajul în cauză se află la bilanţul Direcţiilor Educaţie, Tineret şi Sport din sectoare.

Totodată, s-a stabilit că întru buna desfășurare a procesului tehnologic la prepararea bucatelor, la momentul actual este insuficiența de 618 unități de utilaj tehnologic. Acuma o să  vă prezentăm fotografii care conțin imagini cu utilajul din cantinele instituțiilor de învățământ preuniversitar la care se prepară bucatele.

În această ordine de idei, rog conducătorii Combinatelor școlărești să se expună la acest subiect.

Mesaj dl Alexandru Fleaș - în ultima săptămână tot mai des este abordată problema alimentației elevilor în instituțiile de învățământ preuniversitar. Direcția generală educație, tineret și sport susține sistemul actual de alimentare a elevilor. Până la momentul actual nu am avut probleme la acest capitol. Unica problemă este achitarea serviciilor comunale de către Combinatele școlărești. În norma financiară stabilită de 10,5 lei ar fi absurd să încludem și cheltuielile pentru achitarea serviciilor comunale. În cazul dacă în contractele de achiziție publică se va stabili că Combinatele școlărești este necesar să achite serviciile comunale, atunci riscăm să nu participe nimeni la licitațiile publice privind  prestarea serviciilor de alimentare a elevilor. Este necesar ca Combinatele școlărești să fie reorganizate ca Întreprinderi Municipale.

Mesaj dl Semion Untila - dacă o să distrugem sistema actuală de alimentare a elevilor o să ajungem ca în situația care s-a creat la grădinițe. Noi suntem specialiști în domeniu, avem angajați conform statelor de personal inginer-tehnolog, merceolog, bucătari ș.a. Șefii de producere au stagiu de lucru în mediu 25 ani. Combinatele școlărești prestează servicii de alimentare a elevilor în 165 zile din an, în reztul zilelor de vacanță venituri nu avem, doar cheltuieli sunt.

Mesaj dl Veaceslav Bulat - este necesar să identificăm problemele primordiale în activitatea Combinatelor școlărești. Una din ele ramane a fi aprobarea statutelor acestora. Anterior, când au fost prezentate statutele spre aprobare era specificat că directorii Combinatelor școlărești sunt numiți de către Primarul General al municipiului Chișinău. Din acest motiv nici nu au fost aprobate. Este necesar ca conducătorii se fie numiți de către Consiliul municipal Chișinău.

Mesaj dna Eugenia Cebanu - varianta optimală ar fi ca Combinatele școlărești să fie în subordinea Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii.

Mesaj dl Mihai Ceban - este inevitabil că statutele acestor întreprinderi necesită a fi aprobate.

Mesaj dl Ilian Cașu - am auzit doar lucruri frumoase despre activitatea Combinatelor școlărești. Am o întrebare: Cum se contabilizează mijloacele financiare obținute din vânzările efectuate la bufetele din cadrul instituțiilor de învățământ?

Mesaj dna Valentina Constantinov -  în conformitate cu prevederile pct. 15 din Hotărârea Guvernului RM nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar", în cantinele școlărești încasările bănești în numerar sunt efectuate fără aplicarea mașinilor de casă și control. La finele gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim special - bonul de plată, care conține totalitatea operațiunilor economice effectuate.

Mesaj dna Ina Sandler - este necesar de menționat, că contractele privind livrarea produselor alimentare sunt încheiate nemijlocit de către Combinate numai cu agenți economici autohtoni, care activează de cel puțin 5-10 ani pe piața de desfaceri, care dispun de tot setul de documente permisive pentru activitate și care acceptă livrarea produselor  alimentare fără plata prealabilă (în credit), cu achitarea lor ulterioară, din motiv că mijloacele bănești pentru alimentarea elevilor sunt transferate cu întârzieri semnificative, iar alimentarea copiilor nu poate fi întreruptă.

De exemplu, achiziționăm carne de pui de la S.R.L. "Vispas" în baza contractului în valoare de 60 mii lei. În contract este stipulat că achitarea este obligatorie în  timp de 40 zile. În cazul în care nu au fost efectuate transferurile, atunci suntem nevoiți de urgență să căutăm o alta firmă care să ne livreze produsul dat.

Mesaj dna Nina Burca - dat fiind faptul că suntem Î.M., suntem obligați să petrecem licitațiile publice. La licitații nu participă producătorii autohtoni ci intermediarii. Produsele alimentare sunt necalitative.

Mesaj dl Adrian Culai - este necesar ca în cadrul licitațiilor publice să participe numai producători autohtoni.

Mesaj dl Alexandru Fleaș - există legea privind achizițiile publice care prevede modalitatea desfășurării licitațiilor publice.

Mesaj dna Eugenia Cebanu - trebuie să ne gândim cine achită serviciile comunale pentru cantinele instituțiilor de învățământ.

Mesaj Adrian Culai - cea mai bună investiție este investiția în copii noștrii. Noi ca consilieri municipali este necesar să abordăm primordial aprobarea statutelor acestor întreprinderi și să le trecem în subordinea Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii.

Mesaj dna Eugenia Cebanu - cu timpul să trecem și grădinițele în subordinea Combinatelor școlărești.

Mesaj dna Ana Pascal - la momentul actual Direcția generală educație, tineret și sport a implimentat un proiect-pilot și fiecare Combinat școlăresc deservește a câte 5 instituții preșcolare.

Mesaj dna Valentina Constantinov - dat fiind faptul că, întru asigurarea livrării unor produse alimentare calitative, pentru efectuarea verificării calității acestora la intrare în instituțiile respective este necesară  o bază tehnico-materială dezvoltată, ceia ce presupune deținerea încăperilor dimensionate și dotate cu utilaj mecanic și frigorific, corespunzător tipului și volumului produselor alimentare achiziționate, ceia ce contribuie la asigurarea respectării regimului de păstrare a produselor și a regulilor vecinătății acestora.

Deasemenea, este necesară prezența transportului specializat dotat cu utilaj frigorific și a personalului calificat. La momentul actual, nefiind soluționate chestiunile enunțate, Combinatele școlărești sunt în incapacitate de a alimenta instituțiile preșcolare.

Mesaj dl Marcel Zambițchi - după cum vedeți din informația și pozele prezentate, utilajul cantinelor este într-o stare depearabilă. Utilajul electric și cel frigorific necesită renovare, este învechit și moral și fizic. Bucătarii sunt nevoiți să vină la ora 5-6 dimineața, pentru a porni plitele electrice. Frigiderile ШХ (din anii 70-80) consumă multă energie electrică.

Mesaj dna Eugenia Ceban - aveși vre-o analiză a situației la moment referitor la necesitățile utilajului tehnologic?

Mesaj dna Ina Sandler -  la propunerea Direcției comerț am făcut o analiză prealabilă a utilajului tehnologic din cantinele școlărești și considerăm, că este necesar de a face un studiu referitor la problema dată.

Mesaj dl Semion Untila - constatăm cu regret că sursele bănești care se alocă pentru renovarea utilajului sunt mici și se folosesc doar pentrua procurarea unor frigidere de uz casnic, etc., ceea ce, în principiu, nu hotărăște problema dotării cantinelor cu utilaj performant și reducerea sumelor destinate achitării serviciilor comunale.

Mesaj dl Mihai Ceban - aproximativ de ce suma este nevoie?

Mesaj dl Marcel Zambițchi - pentru prima tranșă, conform calculelor, este necesar de circa 12 mln. lei.

Mesaj dl Marcel Zambițchi - vă mulțumesc pentru că ati găsit timp sa participați la ședința de lucru de astăzi.

 

 

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid