Prima   »  Activitatea Direcţiei   »  Proiecte » Ședința de lucru cu primarii și reprezentanții primăriilor orășelelor și comunelor/satelor din componența municipiului Chișinău, privind implementarea prevederilor Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”

Ședința de lucru cu primarii și reprezentanții primăriilor orășelelor și comunelor/satelor din componența municipiului Chișinău, privind implementarea prevederilor Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”

28.02.2017 10:09   515 Accesări  

PREZENȚI:

1.    Marcel Zambițchi - șef-interimar al DGCAPPS a CMC;
2.    Valentina Constantinov - șef-adjunct al DGCAPPS a CMC;
3.    Larisa Gheorghiță - șef secția Reglementarea activității unităților comerciale, DGCAPPS a CMC;
4.    Marcela Donțu - șef secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică DGCAPPS a CMC;
5.    Larisa Osoianu – șef secția Autorizarea funcționării unităților comerciale DGCAPPS a CMC;
6.    Ivan Golban – reprezentant primăria or. Durlești;
7.    Ion Capațîna – reprezentant primăria or. Sîngera;
8.    Iurie Onofriciuc – primar, or. Vadul lui Vodă;
9.    Ludmila Chetrari – reprezentant primăria or. Vadul lui Vodă;
10.    Cristina Lavric – reprezentant primăria or. Vatra;
11.    Ilie Leahu - reprezentant primăria com. Băcioi;
12.    Leonid Umaneț - reprezentant primăria com. Bubuieci;
13.    Nina Costiuc – primar com. Budești;
14.    Elena Zagornii - reprezentant primăria com. Budești;
15.    Crudu Vileta – primar, com. Cruzești;
16.    Elena Șendrea – reprezentant primaria com. Cruzești;
17.    Ivan Scripnic - primar, com. Ciorescu;
18.    Natalia Bostan - reprezentant primaria com.. Ciorescu;
19.    Victor Mardare - primar, com. Grătiești;
20.    Raisa Racu - reprezentant primaria com. Stăuceni;
21.    Natalia Braghiș - reprezentant primaria com. Tohatin;
22.    Olesea Popolzin - reprezentant primaria com. Tohatin;
23.    Adrian Crăciun - reprezentant primaria com. Trușeni;
24.    Claudia Oleacu - reprezentant primaria s. Colonița;
25.    Alexei Boșneaga – primar s. Condrița;


ORDINEA DE ZI:

    Familiarizarea reprezentanților primăriilor din componența municipiului Chișinău privind implementarea Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”, în vederea elaborării Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă și procedura de depunere a notificării privind inițierea activității de comerț, atribuțiile autorităților administrației publice locale în implementarea legii vizate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”, pentru desfășurarea unei activități de comert cu produse alimentare, nealimentare și prestări de servicii, definite conform secțiunilor G, I, L, M, N, R și S ale Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2) din 29.l2.2009, indicate în anexa 1 la legea sus-menționată, agentul economic este obligat să depună o notificare privind inițierea activității de comerț la autoritatea administrației publice locale, în cazul municipiului Chișinău, la Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău.
Modelul respectiv de notificare este stabilit și plasat pe pagina web a Direcției (comert.chisinau.md). Drept dovadă că agentul economic a depus notificare privind inițierea activității de comeț, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, operatorul eliberează o înștiințare de recepționare a notificării privind inițierea activității de comeț.
Înștiințarea respectivă nu este act permisiv și nu are termen de valabilitate.
Un lucru foarte important este faptul că agentul economic completează și depune notificarea privind inițierea activității de comeț, pe proprie răspundere privind cunoașterea și respectarea prevederilor legislației în vigoare, pentru ce și semnează.
În cazul unităților de comerț ambulant și gheretelor amplasate în or. Chișinău, s-a decis că pentru fiecare unitate comercială în parte preturile de sector vor elibera o schemă de amplasare, conform modelului tip, cu indicarea suprafeței, tipului unității și termenului de valabilitate.
    În cazul orășelelor, comunelor/satelor din componența municipiului Chișinău este necesar ca schemele respective să fie eliberate de către serviciul  specializat al primăriei, iar în cazul unităților staționare de comerț, este necesar ca notificarea privind inițierea activității de comerț să fie coordonată de către primăria respectivă.
În conformitate cu prevederile Legii vizate, fiecare autoritate publică locală elaborează propriul regulament de desfăşurare a activităţilor de comerţ, care se aprobă de către consiliul local, unde se stabilesc expres cerințe și condiiții de notificare, genuri de activitate și zonele/străzile pe care sunt permise/interzise anumite genuri de activitate, cât și programul de lucru a unității comerciale.
    În cazul or. Chișinău, un astfel de proiect de regulament a fost elaborat în urma mai multor ședințe de lucru cu reprezentanții preturilor de sector și reprezentanții serviciilor abilitate din municipiu.

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid