Prima   »  Activitatea Direcţiei   »  Program de activitate » PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2013

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2013

15.01.2013 18:19   360 Accesări  

Extrage documentul PDF

Acţiuni prioritare/Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori  de       produs/rezultat

Termen de    realizare

Responsabi1

1.

2.

3.

4.

 

Obiectivul nr.1:     Reglementarea şi coordonarea activităţii tuturor agenţilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi în sfera comerţului, alimentaţiei publice şi prestării de servicii cu plată către populaţie. Aducerea obiectivelor de comerţ şi alimentaţie publică de pe teritoriul municipiului Chişinău în corespundere cu particularităţile funcţionale şi comerciale, tipul, specificul şi inscripţiile de pe firma întreprinderii.

 

 

1.1. Eliberarea  autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de comerţ,  alimentaţie publică şi prestări servicii amplasate în or.Chişinău.

 

 

1.2. Stabilirea tipului întreprinderilor de comerţ conform cerinţelor Nomenclatorului-tip al unităţilor de comerţ cu amănuntul.

 

  1.3. Clasificarea întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de încadrare după nivelul de deservire

 

 

 

1.4. întreprinderea măsurilor (de comun cu preturile de sector) întru verificarea condiţiilor de activitate a gheretelor cu înaintarea propunerilor de demolare şi evacuare

 

1.1.1. Examinarea  seturilor de documente prezentate de solicitanţii  autorizaţiilor de funcţionare;

1.1.2. Examinarea la faţa locului a unităţilor comerciale şi de prestări servicii privind încadrarea acestora în condiţiile de autorizare;

  1.1.3. Perfectarea şi eliberarea autorizaţiilor de funcţionare

 

  1.2.1. Examinarea la faţa locului a unităţilor comerciale şi de prestări servicii privind  stabilirea tipului întreprinderilor de comerţ şi prestări servicii.

1.2.2.      Oferirea consultaţiilor agenţilor  economici privind legislaţia şi actele normative în vigoare ce  ţin de domeniul  tipizării unităţilor comerciale.

 

 1.3.1. Examinarea la faţa locului a unităţilor de alimentaţie publică privind  încadrarea în condiţiile de  clasificare  a acestora conform nivelului de deservire a populaţiei.

 1.3.2. Oferirea consultaţiilor agenţilor  economici privind legislaţia şi actele normative în vigoare ce  ţin de activitatea în domeniul  alimentaţiei publice.

 

1.4.1. Convocarea şedinţei organizatorice cu participarea preturilor de sector cu distribuirea listelor gheretelor amplasate în străzile oraşului.

 

1.4.2. Definitivarea listei gheretelor care urmează a fi demolate sau reamplasate

 

Eliberarea a peste 16000 autorizaţii de funcţionare pentru unităţile de comerţ, alimentaţie publică şi prestare a serviciilor către populaţie.

 

 

 

Întocmirea a 7500 note informative la faţa locului pentru verificarea gradului de corespundere a unităţii comcrciale şi/sau de prestări servicii tipului solicitat de unitate  de comerţ cu amănuntul  şi de prestare a serviciilor. Oferirea consultărilor solicitate

Încadrarea în categorii după nivelul de servire al consumatorilor 400 întreprinderi de alimentaţie publică și oferirea consultărilor respective

 

 

Prezentarea informaţiei privind numărul gheretelor amplasate în pieţe şi străzi

 

Demolarea sau reamplasarea anual a 10% din numărul total de gherete amplasate în străzile oraşului.

 

 

 Pe parcursul      anului

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului

 

 

 

 

 

 

 

 Pe parcursul

  anului

 

 

La solicitare

Martie

Pe parcursul anului

 

L. Osoianu

L. Gheorghiță

V. Prodan

 

 

 

 

 

L. Osoianu

L. Gheorghiță

V. Prodan

S. Panga

 

 

 

 

 

 S. Panga

 

 

 

S. Panga

 

 

 

M.Zambiţchi

 

 

 

 Preturile de sector

Obiectivul nr. 2:  Acordarea agenţilor economici a dreptului de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice şi/sau articolelor din tutun.

 

 

 2.1. Acordarea agenţilor economici a dreptului de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice şi/sau articolelor din tutun

 

 

 2.1.1. Examinarea la faţa locului a unităţilor de comerţ şi alimentaţie publică privind încadrarea acestora în condiţiile de acordarea dreptului de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice şi/sau articolelor din tutun.

 

2.1.2.      Verificarea existenţei  avizului  privind  restricţiile la comercializarea cu amănuntul a  producţiei alcoolice şi articolelor din tutun persoanelor sub vârsta de  18 ani (cu întocmirea notei informative).

 

 

Acordarea dreptului de a comercializa producţie alcoolică la 1600 unităţi comerciale şi articolelor din tutun la - 1850 unităţi comerciale;

Întocmirea notei informative

 

Pe parcursul

  anului

 

 

 

 

Pe parcursul

  anului

 

L. Osoianu

L. Gheorghiță

V. Prodan

S. Panga

 

 

L. Osoianu

L. Gheorghiță

V. Prodan

S. Panga

  

 

 

 

Obiectivul nr. 3:     Simplificarea procedurii de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de comerţ, alimentaţie publică şi prestare a serviciilor către populaţie.

 3.1. Elaborarea paginii WEB a Direcţiei;

 

 

 

 

 3.2. Elaborarea sistemului informatic  nou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3. Elaborarea Regulamentului nou privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului Chişinău.

 3.1.1.  Iniţierea procedurii de selectare a agenţilor economici pentru elaborarea caietului de sarcini.

 

3.1.2. Finisarea lucrărilor de elaborare a paginii WEB a Direcţiei;

 

 3.2.1. Iniţierea procedurii de selectare a agenţilor economici pentru elaborarea caietului de sarcini destinat licitaţiei de selectare a elaboratorului sistemului informatic;

 

3.2.2. Selectarea elaboratorului sistemului informatic

 

 

3.2.3. Finisarea lucrărilor de elaborare a sistemului informatic nou.

 

3.3.1. Implementarea sistemului informatic nou privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, ţinerea evidenţei acestora, accesarea directă a Direcţiei cu subdiviziunile  implicate la eliberarea autorizaţiilor.

3.3.2. Examinarea cadrului legal privind atribuţiile autorităţilor publice locale  în reglementarea procesului comercial în teritoriu

 

3.3.3.      Pregătirea şi prezentarea proiectului deciziei CMC „Cu privire la aprobarea Regulamentului nou privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului Chişinău".

 

Desfășurarea licitației pentru selectarea agentului economic

 

Selectarea agentului economic

 

 

Plasarea avizului privind licitaţia de selectare a elaboratorului sistemului informatic

 

Desfășurarea licitației pentru selectarea agentului economic

 

Selectarea agentului economic

 

 

Familiarizarea funcționarilor Direcției cu sistemul informatic nou

 

 

Revizuirea cadrului legal ce ține de domeniu

 

 

Elaborarea noului  Regulament

 

Ianuarie

 

 

Martie

 

 

Trimestrul I

 

 

 

 

Trimestrul II

 

 

Trimestrul IV

 

 

Trimestrul IV

 

 

 

 

Trimestrul II

 

 

 

Trimestrul IV

 

 

V. Constantinov

P. Novac

 

V. Constantinov

P. Novac

 

V. Constantinov

P. Novac

 

 

 

V. Constantinov

P. Novac

 

V. Constantinov

P. Novac

 

V. Constantinov, șefii de secții

 

 

 

V. Constantinov, șefii de secții

 

 

V. Constantinov, șefii de secții

 

Obiectivul nr. 4:    Stabilirea taxelor locale noi pentru unităţile  comerciale şi/sau de prestări servicii întru majorarea acumulărilor la bugetul local

 

4.1.  Reexaminarea cuantumului taxei locale pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

 

 

 

 

 

4.2. Stabilirea taxelor locale pentru unităţile stradale comerciale şi/sau de prestări servicii; 

 4.1.1. Examinarea situaţiei privind acumulările la buget a taxei locale respective cu prezentarea calculelor  privind defalcările la bugetul local a taxelor propuse

 

  4.1.2. Pregătirea şi prezentarea proiectului  deciziei CMC  cu privire la stabilirea taxelor locale noi pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

 

4.2.1. Examinarea situaţiei privind amplasarea unităţilor de comerţ ambulant în teritoriul străzilor or. Chişinău

 

4.2.2. Pregătirea şi prezentarea proiectului  deciziei CMC  cu privire la stabilirea taxelor locale pentru unităţile stradale comerciale şi/sau de prestări servicii

Prognozarea defalcările la bugetul local de la aplicarea taxelor nou propuse

 

 

Elaborarea proiectului  deciziei CMC 

 

 

 

Revizuirea, în comun cu preturile de sector, a situației privind comerțul ambulant în teritoriu

Elaborarea proiectului  deciziei CMC

 

 

 

Trimestrul I

 

 

 

 

Trimestrul I

 

 

 

 

Trimestrul I

 

 

 

Trimestrul I

 

P. Novac

 

 

 

 

V. Constantinov

 

 

 

 

V. Constantinov, șefii de secții

 

 

V. Constantinov

     Obiectivul nr. 5:    Participarea la elaborarea cadrului legislativ

 

 5.1. Înaintarea  propunerilor privind completarea şi modificarea cadrului legal în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Examinarea proiectelor actelor legislative şi normative parvenite la Primăria mun. Chişinău

 5.1.1. Înaintarea  propunerilor privind  completarea şi modificarea Legii RM   nr. 285 din 18.02.1999 „Cu privire la jocurile de noroc"

 

 5.1.2.  Completarea Titlului VII al  Codului  Fiscal privind lărgirea spectrului de  unităţi  de prestare a serviciilor cu plată către populaţie pentru stabilirea taxei locale respective

 

5.1.3.  Completarea şi modificarea  Nomenclatorului-tip al unităţilor comerciale  cu amănuntul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011.

 

 

 

 5.1.4. completarea  şi modificarea Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică".

 

 

5.2.1. Înaintarea propunerilor de completare  sau modificare  a  proiectelor  actelor legislative

Examinarea situației privind unitățile cu automate de joc cu câștiguri bănești din oraș

 

Elaborarea propunerilor privind stabilirea cotei taxei locale pentru unitățile de prestări servicii de deservire socială

Pregătirea propunerilor Primăriei către Guvern privind  completarea şi modificarea  Nomenclatorului-tip al unităţilor comerciale  cu amănuntul,

 

Pregătirea propunerilor Primăriei către Guvern privind 

completarea  şi modificarea Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007

Examinarea proiectelor parvenite cu formularea propunerilor respective

 

 

Trimestrul I

 

 

 

Trimestrul I

 

 

 

 

Trimestrul III

 

 

 

 

 

 

Trimestrul III

 

 

 

 

La solicitare

V. Constantinov

V. Prodan

 

 

V. Constantinov

V. Prodan

L. Gheorghiță

 

 

V. Constantinov

V. Prodan

L. Gheorghiță

 

 

 

 

V. Constantinov

S. Panga

 

 

 

V. Constantinov, șefii de secții

 

Obiectivul nr. 6: Asigurarea controlului asupra executării prevederilor legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea comercială

 

   6.1.Asigurarea executării prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul comerţului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Asigurarea controlului asupra activităţii pieţelor

 

 

 

 

 

 

6.3.Coordonarea procesului de organizare a alimentaţiei elevilor şi persoanelor    social-dezavantajate.

 

  6.1.1. Examinarea  demersurilor  organizaţiilor,  petiţiilor  cetăţenilor  ce  ţin de  încălcarea   regulilor  de  comerţ  şi   programului  de  lucru  stabilit.

 6.1.2. Efectuarea  controlului  îndeplinirii  de  către  agenţii  economici  a  condiţiilor  prevăzute  în  autorizaţia  de  funcţionare.

 

 

 6.1.3. Întocmirea  actelor  de  control,  note informative,  proiectele  dispoziţiilor  privind  retragerea  sau  suspendarea  autorizaţiilor  de  funcţionare,  sau  limitarea  programului  de  lucru  a  unităţilor,  în  care  au  fost  depistate  încălcări  ale  legislaţiei  în  vigoare.

 

 

 6.2.1. Verificarea respectării profilului pieţei, conform Regulamentului de funcţionare a pieţei şi a reţelei de comerţ şi prestări servicii amplasate în pieţe.

 

6.2.2. Examinarea situaţiei  în teritoriul adiacent pieţelor pentru definitivarea gheretelor  care urmează a fi    reamplasate

 

 6.3.1. Coordonarea  activităţii  unităţilor  de  alimentaţie  publică  în  cadrul  reţelei  şcolăreşti  şi  studenţeşti:  instituţiile  de  învăţământ  preuniversitare,  şcolile  profesionale,  colegiile,  instituţiile  superioare  de  învăţământ  indiferent  de  forma  lor  de  proprietate  şi  apartenenţa  departamentală.

 

6.3.2. Coordonarea procesului de organizare a alimentaţiei  persoanelor  social-dezavantajate

 

 

   Examinarea a 105 demersuri, petiții etc, cu expedierea răspunsurilor respective

 

Efectuarea a 150 controale privind respectarea de către agenții economici a  condiţiilor  prevăzute  în  autorizaţia de funcționare

Întocmirea a 200 acte de control privind rezultatele controalelor efectuate și 60 proiecte de dispoziție privind sancționarea unor agenți economici în activitatea cărora au fost depistate nereguli în activitate

Efectuarea controalelor în 25 piețe privind respectarea profilului piețelor

 

 

Revizuirea situației în teritoriul adiacent piețelor

 

 

Monitorizarea activităţii  unităţilor  de  alimentaţie  publică  în  cadrul  reţelei  şcolăreşti  şi  studenţeşti

 

 

 

 

Monitorizarea activității unităților de alimentație publică ce asigură alimentație categoriilor de persoane social dezavantajate 

 Pe parcursul

  anului

 

 

Pe parcursul

  anului

 

 

 

Pe parcursul

  anului

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul

  anului

 

 

 

Trimestrul I

 

 

 

Pe parcursul

  anului

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul

  anului

L. Gheorghiță

S. Panga

V. Prodan

 

L. Gheorghiță

S. Panga

V. Prodan

 

 

L. Gheorghiță

S. Panga

V. Prodan

 

 

 

 

 

V. Prodan

 

 

 

 

V. Prodan

L. Gheorghiță

 

 

S. Panga

 

 

 

 

 

 

 

S. Panga

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid