Prima   »  Serviciu presă   »  Noutăţi » ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR mun. CHIȘINĂU !

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR mun. CHIȘINĂU !

28.02.2017 13:53   1344 Accesări  

Direcția generală comerț, alimentație publică şi prestări servicii a CMC vă aduce la cunoștință că în conformitate cu modificările și completările operate la Codul Fiscal al Republicii Moldova prin legea nr. 281 din 16.12.2016, articolul 5 a fost completat cu o noțiune nouă, respectiv:

 „ Activităţi independente - activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.

Pentru desfăşurarea activităţii independente subiectul trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale (Direcția generală comerț APPS) privind inițierea activității de comerț și să se înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii.

          Prezentul regim fiscal se aplică numai activităţilor independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).

Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente menţionate, cu excepţia activităţilor menţionate la art. 88, 90 şi 901, Cod Fiscal, în sumă ce nu depăşeşte 600000 lei într-o perioadă fiscală.

Mai multă informație o puteți afla consultând Codul Fiscal al R.M., capitolul 102 „Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente".

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid