Depunere Notificări ON-LINE

În contextul situației epidemiologice, întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul mun. Chișinău, Notificările privind inițierea/modificarea/încetarea activității de comerț se depun în regim on-line, accesând: https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23,

Rechizite bancare petru achitarea taxei de notificare în mărime de 100 lei: extrage aici.


Ghid de completare și depunere a notificărilor:

                *     VIZUALIZEAZĂ TEXT.           *  VIZUALIZEAZĂ VIDEO

Atenție: În cazul în care la logarea în Sistemul Informațional apar erori de logare se recomandă a fi întreprinse următoarele acțiuni:

1. Accesarea MPass.gov.md și la compartimentul „contacte” de introdus/verificat dacă este introdusă, adresa de email;

2. După indroducerea adresei de email de repetat logarea în SIA GEAP.

 

 


Studiu de opinie

Stimate consumator,

În scopul perfecționării procesului de organizare și deservire în unitățile de comerț și alimentație publică,  Direcția Generală economie, comerț și turism a inițiat un studiu al opiniei consumatorilor cu referire la calitatea produselor și nivelul de deservire a consumatorilor și clienților.
În măsura în care sunteţi interesat de a contribui la perfecționarea procesului de organizare a comerțului în mun. Chișinău, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde, în circa trei minute, la câteva întrebări. Răspunsurile Dvs. sunt importante și vor fi luate în considerare la modernizarea comerțului în mun. Chișinău.

Opiniile Dumneavoastră contează.

Accesează chestionar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz-g_XazpThs5SI4BWFkRg3yTlz93W4QIv0PG4JkbD0GHOrg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Stimate antreprenor,

Va invităm să participați la acest sondaj, în calitate de manager, specialist sau angajat care este implicat în activitatea de administrare a activității de comerț, prestări servicii și de deservire a consumatorilor. Răspunsurile pe care le veți oferi vor fi luate în considerare la modernizarea managementului și activității de comerț în mun. Chișinău.

Opiniile Dumneavoastră contează.

Accesează chestionar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYfxGPke9V99FRbBgOOt948KfA0iWCp_TOXDCXvpRhzVKJ0A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Canicula 2021

În atenția agenților economici - gestionari ai piețelor comerciale, obiectivelor comerciale și de alimentație publică de pe teritoriul piețelor

Direcţia generală economie, comerţ și turism a Consiliului municipal Chişinău  vă atenţionează asupra respectării stricte a legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior.

Totodată, având în vedere perioada estivală a anului şi ținând cont de faptul că pieţele, Centrele Comerciale etc., sunt locuri publice cu flux sporit de comercianți, precum și vizitatori, în scopul protejării populaţie contra caniculei, este necesar de întreprins acţiuni suplimentare întru minimizarea impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației din municipiul Chișinău, conform Planului de acțiuni, aprobat  prin dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr. 385-d din 06.07.2021 „Cu privire la măsurile complexe de minimalizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău".

Vizualizează:

1. Extrasul din Planul menționat cu măsurile ce urmează a fi întreprinse;

2. Dispoziția  nr. 385-d din 06.07.2021.

Încetarea activității unității comerciale

ÎN  ATENȚIA  COMERCIANȚILOR!!!!

    În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant.

    De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză și nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2) pentru unitatea comercială în cauză.

     Prin urmare, odată cu încetarea activității, comerciantul trebuie să depună NOTIFICARE   de încetare a activității, în caz contrar este pasibil de achitarea în continuare a taxei pentru unitatea comercială și/sau de prestări servicii.

                                               Administrația

Noutăți

HOTĂRÎRE Nr. 49 din 29-04-2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă
164 Accesări
Regulamnetul a fost elaborat în vederea recuperării și dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri, având drept obiectiv impulsionarea angajaților pe piața muncii din RM, prin susținerea aforturilor depuse de angajatori în acest sens, în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu a avut venituri salariale, precum și a persoanelor cu dizabilități.
Detalii: Noutăţi
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid