În contextul situației epidemiologice, întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul mun. Chișinău, ținând cont de prevederile pct. 3 din Hotărârea nr. 6 a CESP a mun. Chișinău, Direcția comerț, prestări servicii și alimentație publică vă informează că Notificările privind inițierea/modificarea/încetarea activității de comerț se depun doar în regim on-line, accesând: https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23

 

Ghid de completare și depunere a notificărilor:

                *     VIZUALIZEAZĂ TEXT.           *  VIZUALIZEAZĂ VIDEO

Atenție: În cazul în care la logarea în Sistemul Informațional apar erori de logare se recomandă a fi întreprinse următoarele acțiuni:

1. Accesarea MPass.gov.md și la compartimentul „contacte” de introdus/verificat dacă este introdusă, adresa de email;

2. După indroducerea adresei de email de repetat logarea în SIA GEAP.

ATENȚIE, modificare rechizite bancare

Direcția generală economie, comerț și turism atenționează referitor la modificarea rechizitelor bancare la care urmează a fi achitată plata de notificare a unităților comerciale, după cum urmează:

-        Beneficiar:                              MF-TR Centru-Chișinău 

                                                Direcţia  generală economie, comerţ și turism                

-        Codul fiscal (IDNO):              1020601000059

-        Codul IBAN:                         MD78TRPDAK142310A16123AA

-        Prestatorul beneficiar:           Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

-        BIC:                                      TREZMD2X

Destinația: Plata de notificare a unităților comerciale 100 lei.

Încetarea activității unității comerciale

ÎN  ATENȚIA  COMERCIANȚILOR!!!!

    În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant.

    De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză și nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2) pentru unitatea comercială în cauză.

     Prin urmare, odată cu încetarea activității, comerciantul trebuie să depună NOTIFICARE   de încetare a activității, în caz contrar este pasibil de achitarea în continuare a taxei pentru unitatea comercială și/sau de prestări servicii.

                                               Administrația

Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid