Discuții publice

      La 29 noiembrie a.c. Autoritatea publică locală Chișinău a lansat discuțiile publice asupra proiectului de Strategie de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț - 2030", prima ședința fiind desfășurată la pretura sectorului Centru.

      În cadrul ședinței au fost prezentate și discutate principalele prevederi din proiectul documentului strategic care urmează a fi implementat de către municipalitate, inclusiv cu aportul și susținerea mediului de afaceri, reprezentanții asociațiilor profesionale, societate civilă și partenerii de dezvoltare.

Strategia descrie situația actuală, viziunea, obiectivele strategice și acțiunile necesare pentru o  modernizare și dezvoltarea continuă a cadrului normativ și cel instituțional în domeniul comerțului interior în municipiul Chișinău.

      Prin implementarea Strategiei, APL își propune să realizeze următoarele 3 obiective strategice:

      -  Asigurarea unui cadrul normativ și instituțional de comerț interior eficient, transparent și previzibil. 

      -  Dezvoltarea infrastructurii comerciale moderne și accesibile.

      -  Creșterea consumului de produse locale și sănătoase.

      Implementarea Strategiei va contribui la dezvoltarea municipiul Chișinău ca  o capitala modernă care oferă un climat de afaceri atractiv și favorabil dezvoltării comerțului interior, gestionat de administrația transparentă ce răspunde rapid și eficient nevoilor consumatorilor și mediului de afaceri în conformitate cu cele mai avansate standarde și practici internaționale.

      În cadrul ședinței, de către reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a RM au fost prezentate rezultatele sondajului realizat în rândul  comercianților și consumatorilor care reflectă problemele și așteptările mediului de afaceri în domeniul regulilor de comerț local.

      Temele abordate în sondaj au inclus: principalele bariere/probleme cu care se confruntă antreprenorii; aspecte de infrastructura de comerț; calitatea și siguranța mărfurilor și produselor în alimentație publică; utilizarea comerțului electronic; transparența etc.

      Participanții la consultări publice au avut posibilitate de a dialoga cu autorii proiectului Strategiei și de a înainta propuneri care vor fi luate în considerare la definitivarea proiectului.

      Discuțiile publice vor continua în cadrul preturilor de sector, conform următorului grafic:

      Pretura Buiucani, data de 30.11.2023, ora: 14:00;

      Pretura Botanica, data de 05.12.2023, ora: 14:00;

      Pretura Ciocana, data de 07.12.2023, ora: 14:00;

      Pretura Rîșcani, data de 08.12.2023, ora: 14:00.

Propunerile asupra proiectului propus discuțiilor publice pot fi prezentate până la date de 10.12.2023, la adresa de email: svetlana.petrascu@chamber.md

Proiect strategie.pdf

 

Plan_actiuni_COMERT_2030_.pdf

 

*

Depunere notificări_______________________________________________________

În contextul situației epidemiologice, întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul mun. Chișinău, Notificările privind inițierea/modificarea/încetarea activității de comerț se depun:

sau 

  • off-line(fizic) la ghișeul Direcției (șos. Hâncești, 53A), doar în baza unei programări prealabile (Programarea se efectuează pentru fiecare Notificare, în parte).

 

În conformitate cu prevederile art. 15 (7) din Legea nr. 231/2010, pentru depunerea notificării de inițiere a activității de comerț/ de modificare a datelor, se achită o taxă de notificare în mărime de 100 lei: extrage aici.

Notă: În cazul refuzului de recepționare a notificării (din cauza unor erori admise de către comerciant/deponent) și depunerii unei notificări repetate, din nou se achită o plată de notificare în mărime de 100 de lei.

 


Ghid de completare și depunere a notificărilor:

                *     de inițiere a activității.           *  de încetare a activității.

Atenție: În cazul în care la logarea în Sistemul Informațional apar erori de logare se recomandă a fi întreprinse următoarele acțiuni:

1. Accesarea MPass.gov.md și la compartimentul „contacte” de introdus/verificat dacă este introdusă, adresa de email;

2. După indroducerea adresei de email de repetat logarea în SIA GEAP.

Notificarea inițierii activității de comerț a teraselor de alimentație publică amenajate pe lângă unitățile de alimentație publică staționare

      În conformitate cu CERINȚELE privind organizarea teraselor de alimentație publică pe domeniul public/privat al municipiului Chișinău (anexa nr. 3 la Regulamentul de comerț local al municipiului Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 15/14 din 29.12.2021):
       Suplimentar la notificarea de comerț pentru terasă se anexează:
      a) schița de proiect color a terasei, în care sunt configurate  numărul de mese și scaune, numărul și tipul de echipamente cât și dispunerea lor, 2-3 fotografii  din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului terasei;
       b) titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren sau contractul de arendă funciară (pentru terasele amplasate pe teren privat sau arendat);
       c) contractul  privind salubrizarea teritoriului și evacuarea deșeurilor.

Încetarea activității unității comerciale

ÎN  ATENȚIA  COMERCIANȚILOR!!!!

    În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant.

    De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză și nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2) pentru unitatea comercială în cauză.

     Prin urmare, odată cu încetarea activității, comerciantul trebuie să depună NOTIFICARE   de încetare a activității, în caz contrar este pasibil de achitarea în continuare a taxei pentru unitatea comercială și/sau de prestări servicii.

                                               Administrația

Noutăți

HOTĂRÎRE Nr. 49 din 29-04-2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă
1087 Accesări
Regulamnetul a fost elaborat în vederea recuperării și dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri, având drept obiectiv impulsionarea angajaților pe piața muncii din RM, prin susținerea aforturilor depuse de angajatori în acest sens, în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu a avut venituri salariale, precum și a persoanelor cu dizabilități.
Detalii: Noutăţi
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid
Anunțuri importante
×
Discuțiile publice continuă...
Direcția invită părțile interesate la discuții publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț - 2030"