Anunț important

În atenția agenților economici - gestionari ai piețelor comerciale, obiectivelor comerciale și de alimentație publică din or. Chișinău 

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău vă atenţionează asupra respectării stricte a legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior.

Totodată, având în vedere perioada estivală a anului şi ținând cont de faptul că pieţele, Centrele Comerciale etc., sunt locuri publice cu flux sporit de comercianți, precum și vizitatori, în scopul protejării populaţie contra caniculei, este necesar de întreprins acţiuni suplimentare întru minimizarea impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației din municipiul Chișinău, conform Planului de acțiuni, aprobat  prin dispoziţia viceprimarului municipiului Chişinău nr. 232-d din 10.06.2024 „Cu privire la măsurile complexe de minimalizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din municipiul Chișinău".

Extrage: dispoziția nr. 232-d-din-10.06.2024.PDF

Depunere notificări_______________________________________________________

În contextul situației epidemiologice, întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul mun. Chișinău, Notificările privind inițierea/modificarea/încetarea activității de comerț se depun:

sau 

  • off-line(fizic) la ghișeul Direcției (șos. Hâncești, 53A), doar în baza unei programări prealabile (Programarea se efectuează pentru fiecare Notificare, în parte).

 

În conformitate cu prevederile art. 15 (7) din Legea nr. 231/2010, pentru depunerea notificării de inițiere a activității de comerț/ de modificare a datelor, se achită o taxă de notificare în mărime de 100 lei: extrage aici.

Notă: În cazul refuzului de recepționare a notificării (din cauza unor erori admise de către comerciant/deponent) și depunerii unei notificări repetate, din nou se achită o plată de notificare în mărime de 100 de lei.

 


Ghid de completare și depunere a notificărilor:

                *     de inițiere a activității.           *  de încetare a activității.

Atenție: În cazul în care la logarea în Sistemul Informațional apar erori de logare se recomandă a fi întreprinse următoarele acțiuni:

1. Accesarea MPass.gov.md și la compartimentul „contacte” de introdus/verificat dacă este introdusă, adresa de email;

2. După indroducerea adresei de email de repetat logarea în SIA GEAP.

Notificarea inițierii activității de comerț a teraselor de alimentație publică amenajate pe lângă unitățile de alimentație publică staționare

      În conformitate cu CERINȚELE privind organizarea teraselor de alimentație publică pe domeniul public/privat al municipiului Chișinău (anexa nr. 3 la Regulamentul de comerț local al municipiului Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 15/14 din 29.12.2021):
       Suplimentar la notificarea de comerț pentru terasă se anexează:
      a) schița de proiect color a terasei, în care sunt configurate  numărul de mese și scaune, numărul și tipul de echipamente cât și dispunerea lor, 2-3 fotografii  din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului terasei;
       b) titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren sau contractul de arendă funciară (pentru terasele amplasate pe teren privat sau arendat);
       c) contractul  privind salubrizarea teritoriului și evacuarea deșeurilor.

Încetarea activității unității comerciale

ÎN  ATENȚIA  COMERCIANȚILOR!!!!

    În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant.

    De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză și nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2) pentru unitatea comercială în cauză.

     Prin urmare, odată cu încetarea activității, comerciantul trebuie să depună NOTIFICARE   de încetare a activității, în caz contrar este pasibil de achitarea în continuare a taxei pentru unitatea comercială și/sau de prestări servicii.

                                               Administrația

Noutăți

HOTĂRÎRE Nr. 49 din 29-04-2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă
1488 Accesări
Regulamnetul a fost elaborat în vederea recuperării și dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri, având drept obiectiv impulsionarea angajaților pe piața muncii din RM, prin susținerea aforturilor depuse de angajatori în acest sens, în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu a avut venituri salariale, precum și a persoanelor cu dizabilități.
Detalii: Noutăţi
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid
Anunțuri importante
×