Depunere Notificări ON-LINE

În contextul situației epidemiologice, întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul mun. Chișinău, Notificările privind inițierea/modificarea/încetarea activității de comerț se depun în regim on-line, accesând: https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23,

Rechizite bancare petru achitarea taxei de notificare în mărime de 100 lei: extrage aici.


Ghid de completare și depunere a notificărilor:

                *     VIZUALIZEAZĂ TEXT.           *  VIZUALIZEAZĂ VIDEO

Atenție: În cazul în care la logarea în Sistemul Informațional apar erori de logare se recomandă a fi întreprinse următoarele acțiuni:

1. Accesarea MPass.gov.md și la compartimentul „contacte” de introdus/verificat dacă este introdusă, adresa de email;

2. După indroducerea adresei de email de repetat logarea în SIA GEAP.

 

 


Încetarea activității unității comerciale

ÎN  ATENȚIA  COMERCIANȚILOR!!!!

    În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant.

    De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză și nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2) pentru unitatea comercială în cauză.

     Prin urmare, odată cu încetarea activității, comerciantul trebuie să depună NOTIFICARE   de încetare a activității, în caz contrar este pasibil de achitarea în continuare a taxei pentru unitatea comercială și/sau de prestări servicii.

                                               Administrația

Noutăți

HOTĂRÎRE Nr. 49 din 29-04-2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă
250 Accesări
Regulamnetul a fost elaborat în vederea recuperării și dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri, având drept obiectiv impulsionarea angajaților pe piața muncii din RM, prin susținerea aforturilor depuse de angajatori în acest sens, în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu a avut venituri salariale, precum și a persoanelor cu dizabilități.
Detalii: Noutăţi
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid