Prima   »  Informaţii utile   »  Actele necesare pentru inițierea activității de comerț

Actele necesare pentru inițierea activității de comerț

În conformitate cu prevederile art. 13, pct. 6, lit. c) al Legii RM nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul înterior” pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale. 

Începând cu 27.03.2019, dată la care a fost pusă în funcțiune Resursa informațională în domeniul comerțului, notificarea privind inițierea activității de comerț poate fi depusă:

on-line prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive SIA GEAP, accesând linkul https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23;

- off-line (fizic) la ghișeul Direcției generale comerț, alimentație publică şi prestări servicii, cu programare prealabilă, accesând linkul https://comert.chisinau.md/programare.php?l=ro.

 

»  Pentru inițierea activității - unități comerciale staționare (amplasate în afara piețelor comerciale), se prezintă:

 

1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată, vezi: notificare_inițiere.doc

2) Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător – în toate cazurile;

3) Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – doar pentru unitățile care comercializează produse alimentare, băuturi.

4) Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

5) Extrasul din registrul bunurilor imobile și/sau documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie nelocativă și/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobilului sau procesul verbal de recepție finală a obiectivului ( în cazul pavilioanelor); 

6) În cazul unităţilor de comerţ staționare amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite la pct. 2.2, la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act).

*Menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei. Pentru comoditatea dvs., plata poate fi efectuată prin intermediul terminalului de plați amplasat în holul Direcției, cât și la băncile comerciale

(Vezi rechezite pentru plată: rechezite_pentru_plata_de_notificare_2019.doc).

 

NOTĂ:  Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în unitățile comerciale și/sau prestări servicii amplasate în suburbiile municipiului Chișinău urmează a fi  avizată de primăriile  satelor,  oraşelor  (comunelor)  în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.

 

 

»  Pentru inițierea activității - magazine și secții comerciale amplasate în incinta Centrelor Comerciale, se prezintă:

1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată - vezi: notificare_inițiere.doc

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător - în toate cazurile;

3) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare - doar pentru unitățile care comercializează produse alimentare, băuturi.

4) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

5) documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie nelocativă și/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale și schema de amplasare a unității, eliberată de către administrația Centrului comercial;

*Menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei. Pentru comoditatea dvs., plata poate fi efectuată prin intermediul terminalului de plați amplasat în holul Direcției, cât și la băncile comerciale

(Vezi rechezite pentru plată: rechezite_pentru_plata_de_notificare_2019.doc).

 

 

»  Pentru inițierea activității - unități de alimentație publică, se prezintă:

1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată - Vezi: notificare_inițiere.doc

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate - în toate cazurile;

3) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare;

4) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

5) schema de amplasare eliberată de către preturile de sector - doar pentru terase de vară;

6) Extrasul din registrul bunurilor imobile și/sau documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie nelocativă și/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobilului sau procesul verbal de recepție finală a obiectivului ( în cazul unităților de alimentație publică amplasate în construcții din materiale ușor demontabile); 

7) În cazul unităţilor de comerţ staționare amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite la pct. 2.2, la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţie, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act).

*Menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei. Pentru comoditatea dvs., plata poate fi efectuată prin intermediul terminalului de plați amplasat în holul Direcției, cât și la băncile comerciale

(Vezi rechezite pentru plată: rechezite_pentru_plata_de_notificare_2019.doc).

** În conformitate cu cap.II, pct. 13, al Regulilor specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, aprobate prin HG nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”,  Agenţii economici ce desfăşoară activităţi în sfera alimentaţiei publice încheie, în mod obligatoriu, contracte cu un laborator acreditat pentru investigarea de laborator a probelor calităţii materiilor prime recepţionate şi a produselor preparate din ele.

Vezi informații cu privire la laboratoarele acreditate pe teritoriul mun. Chișinău: https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=65&id=324&t=/Informatii-utile/Documente-informative/In-atentia-agentilor-economici-detinatori-ai-unitatilor-de-alimentatie-publica

 

NOTĂ:  Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în unitățile comerciale și/sau prestări servicii amplasate în suburbiile municipiului Chișinău urmează a fi  avizată de primăriile  satelor,  oraşelor  (comunelor)  în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.

 

 

»  Pentru inițierea activității - unități de prestări servicii, se prezintă:

1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată - Vezi: notificare_inițiere.doc

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător - în toate cazurile;

3) autorizaţia sanitară de funcţionare - în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 „Cu privire la comerţul interior”, Vezi  lista   anexa_nr_4_la_Legea_nr_231_din_23_09_2010.doc

4) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

5) Extrasul din registrul bunurilor imobile și/sau documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie nelocativă și/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobilului sau procesul verbal de recepție finală a obiectivului ( în cazul pavilioanelor); 

6) În cazul unităţilor de comerţ staționare amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite la pct. 2.2, la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act).

*Menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei. Pentru comoditatea dvs., plata poate fi efectuată prin intermediul terminalului de plați amplasat în holul Direcției, cât și la băncile comerciale

(Vezi rechezite pentru plată: rechezite_pentru_plata_de_notificare_2019.doc).

 

NOTĂ:  Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în unitățile comerciale și/sau prestări servicii amplasate în suburbiile municipiului Chișinău urmează a fi  avizată de primăriile  satelor,  oraşelor  (comunelor)  în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.

 

 

»  Pentru inițierea activității de comerț a Piețelor, se prezintă:

1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată - Vezi: notificare_inițiere.doc

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de - în toate cazurile;

3) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare - doar pentru piețele în care se comercializează produse agroalimentare;

4) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

5) copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, copia de pe decizia consiliului local de creare a pieţei şi planul general al pieței coordonat în modul stabilit - în cazul pieţelor;

6) schema-planul pieței coordonată cu pretura de sector;

7) Extrasul din registrul bunurilor imobile și/sau documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie nelocativă și/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobilului sau procesul verbal de recepție finală a obiectivului. 

8) decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat

*Menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei. Pentru comoditatea dvs., plata poate fi efectuată prin intermediul terminalului de plați amplasat în holul Direcției, cât și la băncile comerciale

(Vezi rechezite pentru plată: rechezite_pentru_plata_de_notificare_2019.doc ).

 

»  Pentru inițierea activității - gherete și unități de comerț ambulant amplasate pe străzi, se prezintă:

1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată - vezi: notificare_iniiere.doc

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător - în toate cazurile;

3) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare - doar pentru unitățile care comercializează produse alimentare, băuturi.

4) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

5) schema de amplasare eliberată de către preturile de sector - în cazul  notificării activității din  gherete și unități de comerț ambulant amplasate în afara piețelor autorizate;

*Menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei. Pentru comoditatea dvs., plata poate fi efectuată prin intermediul terminalului de plați amplasat în holul Direcției, cât și la băncile comerciale (Vezi rechezite pentru plată: rechezite_pentru_plata_de_notificare_2019.doc).


NOTĂ:  Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în unitățile comerciale și/sau prestări servicii amplasate în suburbiile municipiului Chișinău urmează a fi  avizată de primăriile  satelor,  oraşelor  (comunelor)  în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.

 

 

»  Pentru inițierea activității - gherete și pavilioane amplasate în teritoriul piețelor, se prezintă:

1) Notificarea privind inițierea activității de comerț completată - vezi: notificare_inițiere.doc

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător - în toate cazurile;

3) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare - doar pentru unitățile care comercializează produse agroalimentare;

4) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

5) schema de amplasare a unității, eliberată de către administrația pieții;

*Menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei. Pentru comoditatea dvs., plata poate fi efectuată prin intermediul terminalului de plați amplasat în holul Direcției, cât și la băncile comerciale

(Vezi rechezite pentru plată: rechezite_pentru_plata_de_notificare_2019.doc).

 

 

»  IMPORTANT: Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începînd cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant. Pentru încetarea activității, se prezintă:

1. Notificarea privind încetarea activității de comerț completată, Vezi: notificare_privind_incetarea_activitii.docx

2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz,  buletinului de identitate  – în toate cazurile;

3. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

4. Autorizația de funcționare eliberată de către Direcție - în cazul în care unitatea comercială activează în baza autorizației de funcționare.

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid