<![CDATA[Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii]]> http://comert.chisinau.md/ 22.10.2017 ro http://comert.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://comert.chisinau.md/A N U N Ţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=278&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante/ 11.10.2017 12:05 Anunt privind prelungirea concursului <![CDATA[Anunt privind prelungirea concursului // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=277&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/Anunt-privind-prelungirea-concursului/ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii ]]> 11.09.2017 17:20 ANUNT cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ANUNT cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=276&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocupareafunctiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-serviciul-Contabilitatein-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 11.09.2017 17:18 Ședința de lucru privind implementarea Sistemului electronic de evidență a activităților de comerț în cadrul preturilor de sector <![CDATA[Ședința de lucru privind implementarea Sistemului electronic de evidență a activităților de comerț în cadrul preturilor de sector // Noutăţi]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=275&t=/Serviciu-presa/Noutati/edinta-de-lucru-privind-implementarea-Sistemului-electronic-de-evidenta-a-activitatilor-de-comert-in-cadrul-preturilor-de-sector/ ]]> 06.09.2017 12:07 Plan de amplasare <![CDATA[Plan de amplasare // Noutăţi]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=274&t=/Serviciu-presa/Noutati/Plan-de-amplasare/ 24.08.2017 14:58 A N U N Ţ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII <![CDATA[A N U N Ţ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=273&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII/ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii ]]> 08.08.2017 16:59 STIMAȚI CONSUMATORI ! <![CDATA[STIMAȚI CONSUMATORI ! // Noutăţi]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=272&t=/Serviciu-presa/Noutati/STIMAI-CONSUMATORI/ Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău vă atenţionează. În scopul evitării impactului negativ al temperaturilor înalte în perioada estivală asupra sănătății dvs., vă recomandăm, ca în timpul vizitării piețelor din oraș, Centrelor Comerciale sau altor locuri aglomerate, să respectați unele reguli generale privind protejarea contra caniculei,]]> 20.07.2017 11:35 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=271&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-serviciul-Contabilitate-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ Exercitarea funcţiei în conformitate cu Legea Contabilităţii a RM nr.113-XVI din 24.04.2007, ordinul viceministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă și raportarea în sistemul bugetar”.]]> 17.07.2017 13:16 BILANȚ CONTABIL - 2016 <![CDATA[BILANȚ CONTABIL - 2016 // Rapoarte financiare]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=82&id=270&t=/Transparenta/Rapoarte-financiare/BILAN-CONTABIL-2016/ 05.07.2017 11:15 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=269&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-comerciale-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 29.06.2017 13:07 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea funcționării unităților comerciale <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea funcționării unităților comerciale // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=268&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-functionarii-unitatilor-comerciale/ 27.06.2017 14:01 Varianta finală a proiectului deciziei CMC, Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău cu anexe <![CDATA[Varianta finală a proiectului deciziei CMC, Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău cu anexe // Lista deciziilor CMC]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=267&t=/Transparenta/Lista-deciziilor-CMC/Varianta-finala-a-proiectului-deciziei-CMC-Regulamentului-privind-desfaurarea-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau-cu-anexe/ 27.06.2017 11:41 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=266&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-comerciale/ 21.06.2017 18:18 Dispoziția nr. 548-d din 20 iunie 2017 „Cu privire la aprovizionarea populatei orasului Chisinau cu productie agricola si miere de albine in anul 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 548-d din 20 iunie 2017 „Cu privire la aprovizionarea populatei orasului Chisinau cu productie agricola si miere de albine in anul 2017” // Lista dispoziţiilor]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=47&id=265&t=/Transparenta/Lista-dispozitiilor/Dispozitia-nr-548-d-din-20-iunie-2017-Cu-privire-la-aprovizionarea-populatei-orasului-Chisinau-cu-productie-agricola-si-miere-de-albine-in-anul-2017/ 21.06.2017 11:24 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=264&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii-a-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 19.06.2017 15:10 În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău <![CDATA[În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău // Anunţuri publice]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=263&t=/Transparenta/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-economici-gestionarilor-pietelor-autorizate-Centrelor-Comerciale-unitatilor-comerciale-i-de-prestari-servicii-din-municipiul-Chiinau/ în scopul protejării populaţie contra caniculei, este necesar de întreprins acţiuni suplimentare întru minimizarea impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației din municipiul Chișinău]]> 15.06.2017 12:42 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea funcționării piețelor și unităților de prestări servicii <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea funcționării piețelor și unităților de prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=262&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-functionarii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii/ 13.06.2017 15:44 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=261&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii/ 06.06.2017 14:57 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialistului superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii <![CDATA[ Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialistului superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=260&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/Lista-candidatiloradmisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacantespecialistului-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii/ 05.06.2017 14:56 A N U N Ţ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secției Reglementarea activității unităților comerciale al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secției Reglementarea activității unităților comerciale al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=259&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-unitatilor-comerciale-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 02.06.2017 15:53 Începând cu data de 17.05.2017, a intrat în vigoare decizia CMC nr. 5/1 din 11.05.2017 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2017”. <![CDATA[Începând cu data de 17.05.2017, a intrat în vigoare decizia CMC nr. 5/1 din 11.05.2017 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2017”. // Anunţuri publice]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=257&t=/Transparenta/Anunturi-publice/Incepand-cu-data-de-17052017-a-intrat-in-vigoare-decizia-CMC-nr-51-din-11052017-Cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2017/ Decizia o puteți extrage la compartimentul „Taxe locale”]]> 19.05.2017 16:13 Dezbateri publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău”. <![CDATA[Dezbateri publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău”. // Anunţuri publice]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=256&t=/Transparenta/Anunturi-publice/Dezbateri-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-desfasurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ Primăria municipiului Chișinău anunță despre organizarea dezbaterii publice asupra proiectului de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău", pe 10 mai 2017, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău.]]> 02.05.2017 12:39 Direcția și agenții economici care au contribuit la susținerea muncitorilor în luptă cu consecințele ninsorilor <![CDATA[Direcția și agenții economici care au contribuit la susținerea muncitorilor în luptă cu consecințele ninsorilor // Noutăţi]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=255&t=/Serviciu-presa/Noutati/Directia-i-agentii-economici-care-au-contribuit-la-sustinerea-muncitorilor-in-lupta-cu-consecintele-ninsorilor/ ]]> 25.04.2017 23:55 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=250&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-comerciale-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 30.03.2017 20:30 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=251&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 29.03.2017 20:45 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=253&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 29.03.2017 14:39 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secția Reglementarea activității unităților comerciale în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=73&id=252&t=/Informatii-utile/Posturi-vacante/A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-comerciale-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 29.03.2017 14:16 În atenția agenților ecomomici! <![CDATA[În atenția agenților ecomomici! // Anunţuri publice]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=246&t=/Transparenta/Anunturi-publice/In-atentia-agentilor-ecomomici/ 16.03.2017 15:33 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii - 8 martie <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii - 8 martie // Noutăţi]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=18&t=/Serviciu-presa/Noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Zilei-Internationale-a-Femeii-8-martie/ Dragele noastre Doamne! Cu ocazia zilei de 8 Martie vă dorim sincere felicitări! Sărbătoarea de 8 martie este plină de feminitate, iubire şi căldură sufletească. De aceea, dorim ca spiritul acestei frumoase sărbători să Vă însoţească pretutindeni, oferindu-vă clipe frumoase alături de persoanele dragi. Cu stimă şi profund respect, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii]]> 06.03.2017 08:29 ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR mun. CHIȘINĂU ! <![CDATA[ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR mun. CHIȘINĂU ! // Noutăţi]]> http://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=12&id=245&t=/Serviciu-presa/Noutati/IN-ATENIA-CETAENILOR-mun-CHIINAU/ 28.02.2017 13:53