Prima   »  Serviciu presă   »  Noutăţi » În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău

În atenția agenților economici, gestionarilor piețelor autorizate, Centrelor Comerciale, unităților comerciale și de prestări servicii din municipiul Chișinău

03.07.2014 11:29   464 Accesări  

Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău  vă atenţionează asupra respectării stricte a legislației și actelor normative în vigoare ce reglementează comerțul interior.

Totodată, având în vedere perioadei estivală a anului şi ținând cont de faptul că pieţele, Centrele Comerciale etc., sunt locuri publice cu flux sporit de cetăţeni, în scopul protejării populaţie contra caniculei, este necesar de întreprins acţiuni suplimentare întru minimizarea impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației din municipiul Chișinău, conform Planului operativ privind acțiunile de intervenție în perioada estivală a anului 2014 în scopul minimizării impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației, aprobat  prin dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 506-d din 11.06.2014.

Extras din Planul menționat, cu măsurile ce urmează a fi întreprinse se anexează.

 

EXTRAS

din Planul operativ privind acțiunile de intervenție în perioada estivală a anului 2014 în scopul minimizării impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației, aprobat  prin dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 506-d din 11.06.2014.

Măsurile care urmează a fi întreprinse de către administraţia pieţelor şi obiectivelor  amplasate  în  pieţele  din  municipiul  Chişinău:

 

Nr. d/o

Măsuri

Termenul  de executare           

Executorul

Controlul executării

 1.

Asigurarea  funcţionării  havuzurilor  în  perioada  de  caniculă

perioada  caldă  a  anului

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 2.

Asigurarea  funcţionării  cabinetelor  medicale  (staţionare  şi  provizorii)  pentru  acordarea  de  asistenţă  medicală  populaţiei

permanent

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare  Direcţia  sănătăţii

Administratorul  pieţei

 3.

Asigurarea  parametrilor  climaterici  optimi  în  halele  şi  obiectivele  din  pieţe

permanent

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 4.

Interzicerea comercializării  produselor  alimentare  excesiv  perisabile  (produse  lactate,  carne,  mezeluri,  peşte,  ouă,  băuturi  răcoritoare,  conserve  etc.)  în  lipsa  unităţilor  frigoriferice  şi  a  băuturilor  alcoolice  la  pahar

permanent

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 5.

Intensificarea  controlului  referitor  la  neadmiterea  comercializării  produselor  interzise  în  teritoriul  propriu-zis  şi  cel  adiacent  pieţelor.

mai-septembrie

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 6.

Asigurarea  funcţionării  nodurilor  locale  de  radio  în  teritoriul  pieţelor  pentru  informarea  zilnică  a  populaţiei  despre  măsurile  de  precauţie  în  perioada  caniculară

permanent

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 7.

Intensificarea  măsurilor  de  salubrizare  a  teritoriului,  cu  igienizarea  pe  parcursul  zilei  a  teritoriului  şi  obiectivelor  pieţei,  evacuarea  regulată  a  deşeurilor  solide,  efectuarea  măsurilor  de  tamponare  a  găurilor  de  rozătoare,  dezinsecţie  şi  dezinfecţie

mai-septembrie

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 8.

Achiziţionarea  şi  asigurarea  cu  substanţe  degresante  şi  dezinfectante  în  cantităţi  suficiente

permanent

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 9.

Înstalarea copertinelor și umbrelelor,  în  măsura  posibilităţilor,  a  locurilor  de  comerţ

mai-septembrie

Administraţia  pieţelor  agroalimentare  şi  obiectivelor  alimentare

Administratorul  pieţei

 

 Administrația

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid