Prima   »  Serviciu presă   »  Noutăţi » ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI !

ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI !

28.10.2015 12:05   1289 Accesări  

Direcţia generală comerţ APPS aduce la cunoștință că la data de 18.09.2015  a intrat în vigoare Legea privind controlul tutunului nr. 278-XVI din 14.12.2007 (republicată) Monitorul Oficial Nr. 258-261  din 18.09.2015, art. Nr : 489.

În conformitate cu modificările operate, legea vizată prevede:

- interzicerea comercializării produselor din tutun și a produselor conexe „prin rețeaua de comerț ambulant, la tarabe sau tejghele improvizate, prin autormate comerciale" (art. 25 (1) lit b));

- „unitățile cu suprafața comercială mai mică de 20 mp ce comercializează produse din tutun și produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanță de  cel puțin 200 m  de la insituțiile de învățământ și instituțiile medico-sanitare" (art. 25 (6));

- „produsele din tutun fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerințelor prezentei legi urmează a fi confiscate în modul prevăzut de legislație și distruse" (art. 37 (2)).

Conform Nomenclatorului unităților comerciale care desfășoară comerț cu amănuntul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011, unitățile de comerț ambulant sunt:  

-                       staţionare provizorii - pavilion, gheretă; 

-                      mobile - automagazin, rulotă, tonetă, tarabă, stand, tejghea, cărucior, aparat automat pentru vînzări.

Astfel, conform prevederilor legii menționate, Direcția generală comerț APPS nu va acorda dreptul de comercializare cu amănuntul a produselor din tutun și a produselor conexe în gherete, pavilioane și în unități comerciale cu suprafața comercială mai mică de 20 mp care se află la o distanță mai mică de 200 m  de la insituțiile de învățământ și instituțiile medico-sanitare. 

 

 

Administrația

 

 
Arrow Prev

                 

Arrow Next
Acces Rapid